Валюта UAH
Селитра купить в Таврийске
Купить Селитра
Селитра

Селитра

В наличии
Опт:
  • 6700 грн - от 20 т
Оплата:
Доставка:
  • Самовывоз,
  • Курьер,
  • Транспортная компания
  • Детально
Украина, Таврийск
(Показать на карте)
Технические характеристики
  • Страна производительУкраина
Описание

АМІАЧНА СЕЛІТРА ГОСТ 2 - 85 Аміачна селітра (нітрат амонію, азотнокислий амоній) - NH4NO3 - гранульований продукт білого кольору з жовтуватим відтінком. Застосовується для виробництва амонітів, закиси азоту, у сільському господарстві в якості мінерального добрива. Як добриво - ефективна у всіх зонах, майже під усі сільськогосподарські культури. Застосовується в якості допосівного (основного) добрива, а також ранньовесняної підгодівлі рослин. Пакування - поліетиленові або поліпропіленові мішки, поліпропіленові м'які ламіновані контейнери ( біг - бег) . Маса нетто продукту у мішках 50 кг, у біг - бегах 500 кг і 1000 кг. Транспортується всіма видами критого транспорту, крім повітряного. За узгодженням зі споживачем аміачну селітру транспортують насипом у залізничних саморозвантажних вагонах (типу мініраловозів) і автомобільним транспортом. Зберігають в критих сухих складах, що захищають продукт від зволоження. У 2008 році на Загальноукраїнському конкурсі якості продукції «100 найкращих товарів України» аміачна селітра визнана переможцем! Гарантійний строк зберігання - 6 місяців від дня виготовлення. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ Найменування показника Норма для марок
А Б
Вищий сорт 1 - й сорт
1.Сумарна масова частка нітратного і амонійного азоту у перерахуванні
- на NН4NО3 у сухій речовині, % , не менше 98 - - - -
- на азот у сухій речовині, % , не менше - - 34,4 34,4
2. Масова частка води, % , не більше:
- з сульфатною та сульфатно - фосфатною добавками 0,2 0,2 0,2
- з добавками нітратів кальцію і магнію 0,3 0,3 0,3
3. рН - 10% - го водного розчину, не менше 5,0 5,0 5,0
- з сульфатно - фосфатною добавкою 4,0 4,0 4,0
4. Масова частка речовин, нерозчинних у 10% - ому розчині азотної кислоти, % , не більше 0,2 - - - -
5. Гранулометричний склад:
- масова частка гранул розміром від 1 до 3 мм, % , не менше 93 - - - -
- масова частка гранул розміром від 1 до 4мм, % , не менше - - 95 95
В тому числі:
- гранули розміром від 2 до 4мм, % , не менше - - 80 50
- масова частка гранул розміром менше 1мм, % , не більше 4 3 3
- масова частка гранул розміром більше 6 мм, % 0,0 0,0 0,0
6. Статична міцність гранул, Н/гранулу (кг/гранулу) не менше: 5 (0,5) - - 7 (0,7)
- з сульфатною та сульфатно - фосфатною добавками - - 10(1,0) - -
- з добавками нітратів кальцію і магнію - - 8 (0,8) - -
7. Розсипчатість
, % , не менше 100 100 100
AMMONIUM NITRATE GOST 2 - 85 Ammonium nitrate (NH4NO3) is a granulated product of white colour with yellow tinge. It is used for production of ammonites, nitric oxide and in agriculture as mineral fertilizer. As mineral fertilizer it is effective in all zones and almost for all agricultural crops. It is used as presowing - appllied fertilizer as well as for early spring feeding of plants. Packing: PE or PP bags, PP soft laminated contaners (big bags). Net weight of product in bags is 50 kg, in big bags 500 kg and 1000 kg. To be transported by all kinds of top covered transport facilities, except by air. As agreed with the customer ammonium nitrate can be transported in bulk in r/w self - unloading hopper cars or top covered trucks. Ammonium nitrate is the winner of All - Ukrainian Product Quality Competition - 100 Best Products of Ukraine 2008! Guaranteed storage life - 6 months from the date of production. SPECIFICATION Properties Standard value
Grade A Grade B Higher grade First grade
Superior quality First quality
1. Nitrate and ammonium nitrogen as:
- NH4NO3 on dry basis, % wt. min 98 - - - -
- nitrogen on dry basis, % wt. min - - 34,4 34,4
2. Water , % wt. max
- with sulphate and phosphate additives 0,2 0,2 0,2
- with calcium/ magnesium nitrate additives 0,3 0,3 0,3
3. pH of 10% water solution, min 5,0 5,0 5,0
- with sulphate - phosphate additives 4,0 4,0 4,0
4. Substances insoluble in 10% nitric acid solution, % wt. max 0,2 - - - -
5. Particle - size distribution:
- particles sized from 1 to 3 mm, % wt. min 93 - -
- particles sized from 1 to 4 mm, % wt. min - - 95 95
Including:
- particles sized from 2 to 4 mm, % wt. min - - 80 50
- particles sized less than 1 mm, % wt. max 4 3 3
- particles sized more than 6 mm, % wt. 0,0 0,0 0,0
6. Granule static strength, N/granule (kg/granule), min 5 (0,5) - - 7 (0,7)
- with sulphate and sulphatephosphate additives - - 10(1,0) - -
- with calcium/ magnesium nitrate additives - - 8 (0,8) - -
7.
Friability, % , min 100 100 100

Аммиачная селитра (нитрат аммония, азотнокислый аммоний, NH4 NO3) — хорошо растворимое высококонцентрированное удобрение, которое содержит 34,4 азота. АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА ГОСТ 2 - 85 Аммиачная селитра (нитрат аммония, азотнокислый аммоний) - NH4NO3 - гранулированный продукт белого цвета с желтоватым оттенком. Применяется для производства аммонитов, закиси азота, в сельском хозяйстве в качестве минерального удобрения. Как удобрение - эффективна во всех зонах, почти под все сельскохозяйственные культуры. Применяется в качестве допосевного (основного) удобрения, а также ранневесенней подкормки растений. Упаковка - полиэтиленовые или полипропиленовые мешки, полипропиленовые мягкие ламинированные контейнеры (биг - бег) . Масса нетто продукта в мешках 50 кг, в биг - бегах 500 кг и 1000 кг. Транспортируется всеми видами крытого транспорта, кроме воздушного. По согласованию с потребителем аммиачную селитру транспортируют насыпью в железнодорожных саморазгружающихся вагонах (типа минераловозов) и автомобильным транспортом. Хранят на крытых сухих складах, защищающих продукт от увлажнения. В 2008 году на Всеукраинском конкурсе качества продукции «100 лучших товаров Украины» аммиачная селитра признана победителем! Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Наименование показателя Норма для марок
А Б
Высший сорт 1 - й сорт
1. Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете:
- на NH4NO3 в сухом веществе, % , не менее 98 - - - -
- на азот в сухом веществе, % , не менее - - 34,4 34,4
2. Массовая доля воды, % , не более:
- с сульфатной и сульфатно - фосфатной добавками 0,2 0,2 0,2
- с добавками нитратов кальция и магния 0,3 0,3 0,3
3. рН - 10% - ного водного раствора, не менее 5,0 5,0 5,0
- с сульфатно - фосфатной добавкой 4,0 4,0 4,0
4. Массовая доля веществ, не растворимых в 10% - ном растворе азотной кислоты, % , не более 0,2 - - - -
5. Гранулометрический состав:
- массовая доля гранул размером от 1 до 3 мм, % , не менее 93 - - - -
- массовая доля гранул размером от 1 до 4 мм, % , не менее - - 95 95
В том числе:
- гранулы размером от 2 до 4 мм, % , не менее - - 80 50
- массовая доля гранул размером менее 1 мм, % , не более 4 3 3
- массовая доля гранул размером более 6 мм, % 0,0 0,0 0,0
6. Статическая прочность гранул, Н/гранулу (кг/гранулу), не менее 5 (0,5) - - 7 (0,7)
- с сульфатной и сульфатно - фосфатной добавками - - 10(1,0) - -
- с добавками нитратов кальция и магния - - 8 (0,8) - -
7. Рассыпчатость, % , не менее 100 100 100

Способы доставки
Способы оплаты
Связаться с продавцом
Селитра
Селитра
за
по товару
Ваше сообщение должно содержать не меньше 20 символов. Сообщение не может быть больше 2000 символов.
Не заполнено обязательное поле
Неверно заполнено поле
Неверно заполнено поле
Сравнить0
ОчиститьВыбрано позиций: 0