Валюта UAH
Грузоперевозки по Украине заказать в Вышгороде
Заказать Грузоперевозки по Украине
Грузоперевозки по Украине

Грузоперевозки по Украине

Уточняйте цену у продавца
Украина, Вышгород
Описание

 

ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕННЯ

 

в транспортній мережі

термінової доставки вантажів

 ПП "Нічний експрес"

 

Приватне підприємство "Нічний експрес", що діє на підставі Статуту  (надалі Перевізник), у відповідності до Законів України, та “Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні”, здійснює термінову доставку дрібних та середніх вантажів по встановленим маршрутам, на таких умовах:

  

Терміни та поняття

 

Наведені у цих Правилах терміни та поняття вживаються в такому значенні:

Вантаж — всі предмети з моменту прийняття для перевезень до здачі одержувачу вантажу.

Вантажна декларація (документ, що замінює товарно-транспортну накладну ) — юридичний документ, що призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи.

Вантажне місце — умовна одиниця вантажу для приймання його для перевезення або здачі вантажоодержувачу при здійсненні навантаження або розвантаження рухомого складу.

Вантажовідправник — будь-яка фізична або юридична особа, яка подає перевізнику вантаж для перевезення.

Вантажоодержувач — будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснює приймання вантажів, оформлення товарно-транспортних документів та розвантаження транспортних засобів у встановленому порядку.

Договір про перевезення вантажів — двостороння угода між перевізником, вантажовідправником чи вантажоодержувачем, що є юридичним документом, яким регламентуються обсяг, термін та умови перевезення вантажів, права, обов’язки та відповідальність сторін щодо їх додержання.

Доставка "До дверей" – доставка вантажу Вантажоодержувачу до дверей (воріт) приміщення, будинку, складу, магазину, комори, під’їзду житлового чи офісного приміщення  та іншої будь-якої території що вважаеться територією Вантажоодержувача.

Замовник — вантажовідправник або вантажоодержувач, який уклав з перевізником договір про перевезення вантажів.

Здавання вантажу — подання вантажоодержувачу перевізником вантажу, згідно з товарно-транспортним документом, з наступним розвантаженням і оформленням документів про його передачу вантажоодержувачу.

Маркування — потрібні написи, зображення та умовні позначки, вміщені на упаковці, бирках або самому товарі, який відвантажується для належного перевезення та здачі вантажу одержувачу.

Негабаритний вантаж - вантаж що перевищує 700 кг, або довжиною понад 450 см, а також вантажі, які згідно маркуванню на упаковці, необхідно транспортувати у вертикальному положенні, висота яких перевищує 180 см.

Пакетування — формування та скріплення вантажів в укрупнену вантажну одиницю, яке забезпечує при доставці у встановлених умовах їхню цілість, збереження та дозволяє механізувати вантажно-розвантажувальні та складські роботи.

Перевізник — особа, яка надає послуги з перевезення вантажу автомобільним транспортом загального користування.

Приймання вантажу — подання вантажовідправником підготовленого для відправлення вантажу та товарно-транспортних документів перевізнику з наступним навантаженням на транспортний засіб та оформлення документів про прийняття вантажу перевізником для відправлення.

Тара — основний елемент упаковки, що являє собою виріб для розміщення продукції.

Товарно-транспортна документація — комплект юридичних документів, на підставі яких здійснюють облік, приймання, передавання, перевезення, здавання вантажу та взаємні розрахунки між учасниками транспортного процесу.

Товарно-транспортна накладна ( вантажна декларація ) — юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи.

    Транспортна послуга — перевезення вантажів та комплекс допоміжних операцій, що пов’язані з доставкою вантажів автомобільним транспортом ( зважування, зберігання та ін. )

 

Графік роботи приймальних пунктів.

      Приймальні пункти ПП "Нічний Експрес" приймають та видають вантажі щоденно згідно затвердженого графіку.

      Доставка вантажів до нашого офісу, в місті призначення відбувається на наступний день,  або до дверей Одержувача протягом двох робочих днів.    

 

Порядок приймання/видачі  вантажів

 Вантажі приймаються/видаються, як в приймальному пункті, так і з виїздом на склад Відправника.

Приймання/доставка вантажів здійснюється виключно від/до дверей, що мають безперешкодний під’їзд транспорту.

Отримання  та доставка вантажів на/з об’єктів з контрольно-перепускним режимом не здійснюється.

      Приймання/доставка вантажів в супермаркетах здійснюється за умови позачергового обслуговування Перевізника, зазначення контактної особи, його телефон, та приймання/ доставка здійснюється лише по кількості місць зазначених в вантажній декларації.

      Приймання/доставка вантажів за межами населеного пункту зазначеного в вантажній декларації не здійснюється

При прийманні вантажу в приймальному пункті:

Відправник зобов'язаний:

забезпечити розвантаження вантажу з машини та подачу його на приймальний пункт власними силами;

впевнитися в правильності зважування, виміряти об'єм вантажу та підрахувати кількість вантажних місць;

-     упакувати вантаж, нанести відповідне маркування, опломбувати вантаж;

надати повну та коректну інформацію для заповнення вантажної декларації (адресу, телефон), перевірити правильність її заповнення та поставити свій підпис.

повідомити Отримувачу наступні данні: номер вантажної декларації та дату прибуття вантажу у пункт призначення.

Представник Перевізника зобов'язаний:

зважити вантаж;

виміряти об'єм в кубічних дециметрах;

порахувати кількість вантажних місць;

перевірити упаковку, маркування, пломбування вантажу про що зробити відповідну відмітку в вантажній декларації;

промаркірувати вантаж у відповідності з номером вантажної декларації;

заповнити, зі слів Відправника, вантажну декларацію та видати один екземпляр з підписом Відправника та печаткою Перевізника вантажу.

 

При прийманні вантажу на складі Відправника:

Відправник зобов'язаний:

забезпечити завантаження вантажу на машину Перевізника своїми силами;

забезпечити зважування,  виміряти об'єм вантажу та підрахувати кількість вантажних місць в присутності водія-експедитора, або здійснити контроль зважування та виміряти вантаж в приймальному пункті Перевізника;

упакувати вантаж, нанести відповідне маркування, опломбувати вантаж;

забезпечити оформлення документів та здійснити завантаження на протязі 30 хвилин з моменту прибуття машини Перевізника. ( В разі затримки надурочного строку, а також в разі необхідності завантаження (отримання документів) в декількох місцях, Перевізник може вимагати сплати додаткового тарифу за доставку по місту за кожні 30-ть хвилин надурочного строку або додаткове місце завантаження).

надати повну та коректну інформацію для заповнення вантажної декларації, перевірити правильність її заповнення та поставити свій підпис.

повідомити Отримувачу наступні данні: номер вантажної декларації та дату прибуття вантажу у пункт призначення.

Водій – експедитор зобов'язаний:

здійснити контроль за зважуванням вантажу та виміряти об'єм вантажу;

перерахувати кількість вантажних місць;

перевірити упаковку, маркування, пломбування вантажу про що зробити відповідну відмітку в вантажній декларації;

заповнити, зі слів Відправника, вантажну декларацію та видати один екземпляр з підписом Відпрвника та печаткою Перевізника  вантажу.

 

Графік здійснення перевезення та строки доставки вантажів.

   Відправка вантажів здійснюється щоденно з понеділка по п'ятницю, автомобільним транспортом. .Терміни доставки вантажів в напрямках, по містам, та селищним пунктам з понеділка по п'ятницю встановлюються Додатком № 1; у п'ятницю -  встановлюються Додатком № 2; у святкові дні терміни доставки зазначені в Додатках № 1, 2 подовжуються на кількість святкових днів. Додатки № 1, 2 є невід'ємною частиною цих правил та можуть змінюватися Перевізником в односторонньому порядку з розміщенням інформації на сайті підприємства. У випадку затримки доставки на строк до 24-х годин Замовник має право на повернення 50% вартості перевезення. У випадку затримки доставки на строк , що перевищує 24 години, Замовник має право на повернення 100% вартості перевезення.

 

Умови страхування вантажу.

   Вантаж приймається до перевезення тільки з оголошеною цінністю. У випадку, якщо цінність вантажу не об'явлена Замовником, його цінність дорівнює 50-ти грн. Плата за оголошену вартість за вантаж, вартістю 50 грн., включно не стягується. Максимальна цінність вантажу, який прийнято до перевезення, може дорівнює 100 000 грн. Вантажі з оголошеною цінністю вищою за 100 000 грн., приймаються до перевезення тільки після попередньої домовленості зі Страховою компанією.

   Перевізник забезпечує страховку вантажів від пожежі, злочинів, аварій в напрямку перевезення, а також виплату повної її вартості згідно оголошеної цінності у випадку його втрати або частини його вартості, а також у випадку його часткового пошкодження на протязі строку, та в порядку встановлених Законом України “Про страхування”. Будь-які інші виплати, включаючи компенсацію морального збитку та втраченого прибутку, не здійснюються. Перевізник звільняється від виплати вартості вантажу у випадку виникнення форс-мажорних обставин, які не включені в умови страхового поліса та які не можливо передбачити або попередити розумними мірами.

 

При видачі вантажів в приймальному пункті:

      Вантаж видається представнику Одержувача, що вказаний Відправником у Заявці, під підпис про отримання за пред'явленням документів, що підтверджують право на отримання вантажу (для юридичних осіб – лист та паспорт уповноваженої для отримання вантажу особи; для фізичних осіб - паспорт) та за умови повної оплати за перевезення та зберігання вантажу. В окремих випадках Замовник може передбачити інший порядок видачі вантажу (наприклад, за пред'явленням іншого документа  Одержувача вантажу), що повинно бути зафіксовано у вантажній декларації      

 Одержувач зобов'язаний:

впевнитися в правильності зважування, виміряти об'єм вантажу та підрахувати кількість вантажних місць;

перевірити упаковку, маркування, пломбування вантажу;

надати документи, що підтверджують право на отримання вантажу, та розписатися в отриманні  вантажу.

Представник Перевізника зобов'язаний:

звірити кількість вантажних місць;

перевірити документи Одержувача та факт сплати за перевезення.

 

 При видачі вантажу з доставкою до дверей Одержувача:

Одержувач зобов'язаний:

забезпечити розвантаження вантажу з машини Перевізника своїми силами;

забезпечити оформлення документів та здійснити розвантаження протягом 30 хвилин з моменту прибуття машини Перевізника. ( В разі затримки надурочного строку, а також в разі необхідності розвантаження в декількох місцях, Перевізник може вимагати сплати додаткового тарифу в розмірі вартості послуги по доставці вантажу до складу отримувача за кожні 30-ть хвилин надурочного строку або за додаткове місце розвантаження);

впевнитися в правильності зважування, виміряти об'єм вантажу та підрахувати кількість вантажних місць;

перевірити упаковку, маркування, пломбування вантажу;

надати документи, що підтверджують право на отримання вантажу, та розписатися в отриманні  вантажу

Водій – експедитор зобов'язаний:

звірити кількість вантажних місць;

перевірити документи Одержувача та факт оплати за перевезення.

 

 

Умови оплати перевезення.

 

   Оплата послуг Перевізника здійснюється у відповідності з тарифами Перевізника. В залежності від співвідношення ваги та об'єму вантажу, Перевізник приймає об'ємний або ваговий тариф на перевезення.

   Оплата за перевезення може здійснюватись як Замовником, так і вантажоодержувачем. У випадку несвоєчасної оплати за перевезення вантажоодержувачем або його відмови від сплати, Замовник зобов'язується погасити його заборгованість в дводенний термін.

   За умов підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, Перевізник залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати тарифи, без попереднього погодження з Замовником.

 

 

 

 

Інші умови. 

 

    До перевезення не приймаються: грошові кошти, наркотичні засоби (відповідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 р. № 770 із змінами і доповненнями (518-2008-п) від 04.06.2008 р., отруйні та сильнодіючі лікарські засоби відповідно Наказів МОЗ України), зброя, вибухонебезпечні, легкозаймисті, вантажі, які можуть завдати шкоди автомобілю або іншим вантажам в автомобілі, а також інші предмети, перевезення яких звичайним транспортом заборонено законодавством України

   Перевізник має право, в присутності Відправника, перевірити вміст вантажу. У випадку виявлення предметів, які заборонені для перевезення, вантаж затримується до прибуття співробітників міліції. Відповідальність за достовірність та правильність зазначення вмісту вантажу покладена на Відправника.

   Залежно від виду вантажу та його специфічних властивостей до основних документів додаються інші (ветеринарні, санітарні та якісні — сертифікати, свідоцтва, довідки, паспорти тощо), що визначається правилами перевезень зазначених вантажів.

   Пакування, пломбування та маркування вантажу повинна відповідати його характеристикам та забезпечити його зберігання під час перевезення у відповідності з "Правилами перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні". Відповідальність за неправильне пакування, пломбування та маркування вантажів несе Відправник.

   Після прийняття вантажу Одержувачем або Замовником, що підтверджується підписом в отриманні вантажу, претензії щодо його вмісту, кількості, цілісності, ушкодженню, ваги, об'єму, комплектуванню тощо, не приймаються.

   Перевізник не несе відповідальності за якість, масу вантажів, які упаковані або опломбовані Відправником, якщо цілісність упаковки не порушена.

   Відповідальність   Перевізника   за   збереження   вантажу припиняється  з  моменту   його   видачі   Одержувачу   в   пункті призначення.  Якщо  Одержувач не затребував вантаж,  що прибув,  в установлений строк або відмовився його  прийняти,  Перевізник  має право залишити  вантаж у себе на зберігання за рахунок і на ризик Вантажовідправника. При цьому доставлений вантаж може зберігатися безкоштовно у пунктах прийому-видачі ПП «Нічний експрес» протягом чотирьох діб, не враховуючи дня доставки, неділі та святкових днів. Замовник зобов'язаний оплатити понад нормативне зберігання вантажу за кожен день в розмірі 20 % від вартості послуг по перевезенню вантажу, але не менше 3 грн., за кожен день зберігання. Вантаж зберігається на складі Перевізника до того часу, поки вартість послуг наданих Перевізником, включаючи понад нормоване зберігання, не перевищить заявленої цінності вантажу, але не менше місяця. Вантаж,  не одержаний протягом місяця  після  повідомлення Перевізником одержувача, та Вантажовідправника  вважається не витребуваним і після цього вантаж переходить у власність Перевізника в рахунок погашення заборгованості.

 

   Якщо  вантаж, що зберігається  Перевізником  пошкоджено  або  виникли  реальна  загроза   його пошкодження  чи  інші обставини,  що не дають змоги забезпечити його схоронність,  а  вжиття  заходів  з  боку  Відправника, Одержувача вантажу  очікувати неможливо, Перевізник має право продати вантаж або його частину, а у випадках коли зберігання вантажу призводить до загрози погіршення  санітарного стану, стану здоров'я оточуючих, протипожежній безпеці або можливості зберігання інших вантажів Перевізник має право знищити такий небезпечний вантаж за умови складання акту про знищення із залученням третіх сторін.

   Якщо зазначені обставини виникли з причин, за які Перевізник не відповідає,  він  має  право  відшкодувати  свої  витрати  з  суми виторгу, одержаної від продажу вантажу. Наявність зазначених обставин доводиться Перевізником.

   Відправник  має право вимагати повернення  незапитаного вантажу в пункті призначення, при цьому всі витрати по його поверненню покладаються на рахунок Відправника.

 

Связаться с продавцом
Грузоперевозки по Украине
Грузоперевозки по Украине
за
по товару
Ваше сообщение должно содержать не меньше 20 символов. Сообщение не может быть больше 2000 символов.
Не заполнено обязательное поле
Неверно заполнено поле
Неверно заполнено поле
Сравнить0
ОчиститьВыбрано позиций: 0