Buy Zhavel-Kleyd, chloric tablets
Zhavel-Kleyd, chloric tablets

Zhavel-Kleyd, chloric tablets

In stock
Price:
470 UAH
Shipping:
Seller
Ukraine, Kiev
(View map)
Products of other enterprises
Technical characteristics
  • Application areaCleaning companies
Description
ell that found information on goods on all.biz:

"Zhavel-Kleyd" — bank 300 tab, 1,05 kg, dez_nfekts_yniya zas_b wide to a range d і ї. Yavlya є tablets b_ly to a kolyor the lever of 3,5 g, to dobra rozchinn_ at vod_. At rozchinenn_ odn і є ї tablets vid_lya¾tsya 1,5 g active to chlorine. Virobnik — a f_rma of "Societe Nouvelle Clade" (Frants_ya).

Warehouse:

  • Rubbed і є va s_l dikhlor_zots_anurovo ї to acid — 80-82% (a d_yuch of a rechovin).
  • Adip_nova acid — not a b_lsha of 10%.
  • Carbonate natr_yu — not a b_lsha of 10% (dopom_zhn_ rechovin).

Priznachennya to a zasob

  • the prof_laktichna, in line that zaklyuchna dez_nfekts_ya at okhorona mortgages zdorov'ya, LPZ, vognishcha _nfekts_yny zakhvoryuvan, pharmaceutical, dityachy, navchalno-vikhovny, sports ozdorovchikh, gromadsky mortgages, on komunalno-pobutovy about' ¾kta, at mortgages gromadsky harchuvannya і torg_vl і, on rukhomy sklad_ that about' ¾kta zabezpechennya us_kh vid_v to transport, at m_stsyakh mass skupchennya people is lean;
  • dez_nfekts_ya on p_dpri¾mstvo vazhko ї that it is easy ї promislovost і;
  • dez_nfekts_ya on p_dpri¾mstvo harchovo ї that pererobno ї promislovost і;
  • dez_nfekts_ya at the veterinarian і ї: tvarinnitstv і, ptakh_vnitstv і, veterinarn_y medicine і;
  • dez_nfekts_ya _nkubats_yny і harchovy ya¾ts, frukt_v, ovoch_v;
  • dez_nfekts_ya mine kolodyaz_v, ¾mnost for the Vod it is lean;
Contact the seller
Zhavel-Kleyd, chloric tablets
Zhavel-Kleyd, chloric tablets
Shipping method
Compare0
ClearSelected items: 0