Order Services in repair of a roof
Services in repair of a roof

Services in repair of a roof

Reconfirm the price with seller
Seller
Ukraine, Lvov
(View map)
Description
Nazva to ob¾kt Conduct rob_t

Bud_vnitstvo f_zkulturno-ozdorovchy to the body

schools)

Zagalno-bud_veln_ robot:

rozbirannya bud_vel, sporud. merezh, rozchishchennya teritor і ї, vlashtuvannya timchasovo ї roads, rozrobka kotlovan_v, trenches, ushch_lnennya grunt_v, ulashtuvannya maydanchikovy drenazh_v, fundament_v zb_rny that monol_tny, metalevy okremy constructive element_v, karkas_v I visotoit to 15 m, kam'yany konstrukts_y z tsegl,

vedennya general to p_dryad z vikonannya given perel_ka rob_t that z to vinos cable merezh 10-0,4 kV z zabudova zone.

Kap_talny repair prim_shchen §daln_ train Vnutr_shn_ demontazhn_ the robot in prim_shchennyakh, vlashtuvannya p_dv_sny stel that elektroosv_tlennya prim_shchen, vedennya general to p_dryad z vikonannya given perel_ka rob_t

Kap_talny repair pokr_vl_ train

Demontazhn_ robot, muruvannya z tsegl,

zam_na derev'ya them konstrukts_y pokr_vl_ vlashtuvannya metalokonstrukts_y vlashtuvannya to system vodov_dvedennya that ulashtuvannya pokr_vl_ _z smooth stalevy leaf, vognezakhist konstrukts_y, vedennya general to p_dryad z vikonannya given perel_ka rob_t

Kap_talny repair train z l_kv_dats і ї nasl_dk_v stikh_yny it is dashing (come z energozberezhennya, zam_na v_kon) (poverkha chotir) Zam_na v_kon, vedennya general to p_dryad z vikonannya the mA given to look rob_t Bud_vl є class nasl_dk_v CC1
Kap_talny repair

pokr_vl_ train

Gene p_dryad.

Demontazhn_ robot pokrittya pokr_vl_ that її konstrukts_y, vlashtuvannya that zam_na derevyany konstrukts_y pokr_vl_, vlashtuvannya new pokrittya Bud_vlya of mA є class nasl_dk_v CC1

Potochny repair chastin to facade navchalny to the body Gene p_dryad.

Zagalno-bud_veln_ robot:

Oporyadzhennya to facade (Shtukaturennya of chastina to facade navchalny to the body) Bud_vlya of mA є class nasl_dk_v CC2

Potochny repair

on prim_shchennyakh l_karn_

(p'yat poverkh_v)

Gene p_dryad.

Zagalno-bud_veln_ robot:

Demontazhn_ the robot, vstanovlennya v_kon, v_trazh_v, doors, muruvannya st_n, oporyadzhennya prim_shchen - shtukaturennya st_n that stel_

zvichayny rozchin that

oblitsyuvannya I keram_chnoit tile st_n, vlashtuvannya pokrittya I keram_chnoit p_dlog tile, mounting vnutr_shn_kh systems to water supply system that kanal_zats і ї, elektropostachannya that elektroosv_tlennya about' ¾kt_v gromadsky priznachennya

Bud_vlya of mA є class nasl_dk_v CC2

Repair bud_veln_ the robot on uteplennyu to facade of the 1st on top zhitlovy budinka Zagalno-bud_veln_ robot:

Uteplennya to facade z to p_noplast on sistem_ CEREZIT, vlashtuvannya metalevy konstrukts_y arch Dashka that metalevy konstrukts_y ramp, repair that vlashtuvannya to system zovn_shn_kh merezh vodopostachannya that kanal_zats і ї, vnutr_shnyo ї to system vodopostachannya that kanal_zats і ї

Bud_vlya of mA є class nasl_dk_v CC1

Repair bud_veln_ the robot on vlashtuvannyu kanal_zats і ї laboratory

prim_shchennya

Zagalno-bud_veln_ robot:

Repair vnutr_shnyo ї to system kanal_zats і ї Bud_vlya of mA є class nasl_dk_v CC1

Bud_vnitstvo f_zkulturno-ozdorovchy to the body

schools

Zagalno-bud_veln_ robot:

Muruvannya st_n z tsegl, vlashtuvannya zal_zobetonny konstrukts_y peremichok, monol_tny konstrukts_y zal_zobetonny perekrittya .zal_zobetonny konstrukts_y Bud_vl's colon of mA є class nasl_dk_v CC2

Potochny repair

on prim_shchennyakh l_karn_

Zagalno-bud_veln_ robot:

Demontazhn_ the robot, vstanovlennya v_kon, v_trazh_v, doors, muruvannya st_n, oporyadzhennya prim_shchen -

shtukaturennya st_n that stel_ zvichayny rozchin that

oblitsyuvannya I keram_chnoit tile st_n, vlashtuvannya pokrittya p_dlog I keram_chnoit tile, mounting vnutr_shn_kh systems to water supply system that kanal_zats і ї, elektropostachannya that elektroosv_tlennya about' ¾kt_v gromadsky priznachennya Bud_vl of mA є class nasl_dk_v CC2

Repair restavrats_yn_ robot fasad_v і balkon_v bud_vl_ pam'yatka of arkh_tektura of H_H of the Art. navchalny to the body of majestic school Restavrats_yno-v_dnovlyuvaln_

Repair restavrats_yn_ the robot fasad_v і balkon_v - restavrats_ya kam'yano ї plasters, posilennya _snuyuchy metalevy konstrukts_y konstrukts і ї balkon_v, vigotovlennya that vstanovlennya element_v balkon_v, v_dnovlennya kronshteyn_v balkon_v. Zam_na - vigotovlennya forms that models l_pny to decor of frieze, l_pny to decor at viglyad_ v_nka, l_pny to decor p_d v_knam, prof_lyovany drafts, p_dv_konnik_v, dzerkat, g_drofob_zats_ya poverkhn_ fasad_v, restavrats_ya kam'yano ї poverkhn_ to socle behind dopomoga of inserts z p_skovik

Vstanovlennya v_kon, v_dnovlennya (restavrats_ya) metalevy konstrukts_y resh_tok balkon_v, restavrats_ya vkh_dny doors. Bud_vlya of mA є class nasl_dk_v CC2.

Rekonstrukts_ya p_dvalno ї koteln_ potuzhnostyu 360 kW Zagalno-bud_veln_

Dismantle vnutr_shnyo ї to system vodopostachannya that kanal_zats і ї, shtukaturennya that oporyadzhennya

st_n, pokrittya p_dlog I keram_chnoit tile, vlashtuvannya fundament_v p_d obladnannya, g_dro_zolyats_ya fundament_v, cement-concrete pokritt_v, vlashtuvannya p_dp_rny zal_zobetonny st_n Bud_vl of mA є class nasl_dk_v CC1

Repair bud_veln_ the robot on rekonstrukts і ї

budinka

Zagalno-bud_veln_ robot that zovn_shn_ _nzhenern_ merezh_:

Demontazhn_ robot pokr_vl і, perekrittya, vnutr_shn_kh _nzhenerny

merezh, p_dsilennya fundament_v, Vlashtuvannya monol_tny zal_zobetonny fundament_v, muruvannya st_n, mounting metalokonstrukts_y, vlashtuvannya v_kon that doors, vnutr_shn_kh merezh vodopostachannya, kanal_zats і ї, gazopostachannya, teplopostachannya, elektropostachannya that osv_tlennya, vnutr_shn_ ozdoblyuvaln_ robot. Zovn_shn_ merezh_ vodopostachannya, kanal_zats і ї

Bud_vlya of mA є class nasl_dk_v CC1

Rekonstrukts_ya to of_s z vlashtuvannyam okremy to entrance Zagalno-bud_veln_ robot:

Oporyadzhennya to facade - yoga ochishchennya, shtukaturennya dekorativny rozchin that farbuvannya, oblitsyuvannya st_n prirodn_m kameny Bud_vlya of mA є class nasl_dk_v CC1

To the apartment Rekonstrukts_ya z vlashtuvannyam another r_vnya in about' ¾m_ gorishcha Zagalno-bud_veln_ robot:

Dismantle _snuyuchy pokrittya to dakh that yoga konstrukts_y that vlashtuvannya it is new ї pokr_vl_ z vlashtuvannyam dakhovy v_kon Bud_vlya of mA є class nasl_dk_v CC1

Kap_talny repair prim_shchennya basic to point m_l_ts і ї Gene p_dryad.

Zagalno-bud_veln_ robot:

Zam_na of doors, zam_na v_kon, zam_na santekhn_chny obladnannya, zam_na of electrical wiring. Shtukaturennya cement vapnyanim rozchiny st_n that farbuvannya st_n і stel_, oblitsyuvannya st_n I keram_chnoit tile, obkleyuvannya rulonny lanes g_psokartonny poverkhon st_n, vlashtuvannya it is cement ї p_dloga couplers that at

ulashtuvannya pokrittya z keram_chno ї Bud_vl's tiles of mA є class nasl_dk_v CC1

Contact the seller
Services in repair of a roof
Services in repair of a roof
Compare0
ClearSelected items: 0