Buy Rifkoks 5% 250 ml - toltrazurit 5% - suspension for pigs
Rifkoks 5% 250 ml - toltrazurit 5% - suspension for pigs

Rifkoks 5% 250 ml - toltrazurit 5% - suspension for pigs

In stock
Price:
465 UAH
Wholesale:
  • 396 UAH/pcs  - from 100 pcs
Shipping:
Seller
Ukraine, Borispol
(View map)
Description

R_FKOKS 5%

 

Suspenz_ya for an oral zastosuvannya b_ly to a kolyor z a zhovtuvaty v_dt_nok.

Warehouse

1 ml to a preparation to m_stit a d_yucha to a rechovin:

toltrazurit - 50 mg.

Dopom_zhn_ rechovin: prop_lengl_kol, acid of a lemon, ksantenov pitch, natr_yu benzoate, water is purified.

Farmakolog_chn_ vlastivost_

ATCvet QP51A, antiprotozoyn_ veterinarn_ a preparation (QP51A, toltrazurit)

4.1. Farmakodinam_ka

R_FKOKS 5% to m_stit a d_yucha to a rechovin toltrazurit grup of a triaz_ntr_on, a yak volod і є a wide spetr d і ї shchodo eymer_y that a _zospor on us_kh stad_yakh §kh vnutr_shnyokl_tinny a rozvitka, and: Isospora suis, Eimeria scabra, E. guevarai (at pigs) that Eimeria bovis, E. zuernii, E. Alabamensis (at it is big ї it is horned ї to leanness).

Toltrazuril I will tear down є vnutr_shnyokl_tinn_ herds і ї a rozvitka eymer_y, vplivayuch on shizont, m_kro-that makrogamet. V_n to a galm є process to a pod_l of kernels eymer_y that to a zmensh є aktivn_st m_tokhondr_y, shcho v_dpov_dayut for resp_ratorny metabol_zm.

4.2. Farmakok_netichn_ vlastivost_

P_slya oral vvedennya toltrazurit pov_lno vsmoktu¾tsya at travny kanal_ і viyavlya є an eymer_otsidna d_yu on slizov_y і p_dslizov_y obolonka of guts, dosyagayuch as much as possible ї kontsentrats і ї at plazm_ krov_ through the 24th to a time. B_odostupn_st to a warehouse preparation є 70%. In organ_zm_ toltrazurit metabol_zu¾tsya a way sulfookisnennya і g_droksilyuvannya, z utvorennyam pokh_dny a sulfoksida і to a sulfon. To Vivoditsya toltrazurit pov_lno (per_od nap_vvivedennya b_lya 76 times) at nezm_neny vid_ (70%) і at viglyad_ the main metabol_t sulfonew ї to acid, a golovny rank, z fekal_yam і chastkovo _z secheyu.

For steps d і ї on organ_zm R_FKOKS to nalezhit 5% to bezpechny rechovin (the 4th class bezpechnost і). A preparation not to a galm є formuvannya to a _mun_tet at tvarin to koktsid_oz_v.

Zastosuvannya

L_kuvannya that prof_laktika it is big ї is horned ї to leanness (calfs) і pigs (pigs to 9 m_syachny to a v_k) at eymer_oza that _zosporoz_:

at pigs, viklikany: Eimeria scabra, E. guevarai, Isospora suis;

at calfs, viklikany: Eimeria bovis, E. zuernii, E. alabamensis.

Dozuvannya

R_FKOKS 5% to be entered orally _ndiv_dualno kozhn_y tvarin_ behind a dopomoga of the spets_alny batcher. Before zastosuvannyam suspenz_yu sl_d retelno zbovtat.

Calfs - disposable z the 2nd tizhnevy to a v_k at doz_: 15 mg toltrazurilu/kg to Masa a t_la, shcho ekv_valentno 3 ml to a preparation on 10 kg to Masa a t_la;

Pigs - disposable on 3-5 Dob Zhittya at doz_: 20 mg toltrazurilu/kg to Masa a t_la, shcho ekv_valentno 0,4 ml to a preparation/kg to Masa a t_la of a tvarina, Alya not to a mensha of 0,5 ml і not to a b_lsha of 2 ml on a tvarina.

At unsuccessful on an eymer_oza hospodariates for dosyagnennya maximum prof_laktichny the efekta і znizhennya vid_lennya k_lkost_ an ootsist at zovn_shn є seredovishche a preparation is recommended by zastosovuvat to tvarina to a poyava kl_n_chny oznak zakhvoryuvannya.

Protipokazannya

P_dvishchena of a _ndiv_dualn chutliv_st.

Not zastosovuvat to cows p_d hour laktats і ї!

Zasterezhennya

 

 

Zab_y it is big ї is horned ї to leanness (calfs) on m'yaso permit through 63 dob, pigs through 77 d_b p_slya ostannyy zastosuvannya to a preparation. To Otrimana, to zaznacheny to a term_n, m'yaso util_zuyut Abo zgodovuyut to neproduktivny tvarina, zalezhno v_d a visnovka l_karya veterinarno ї to medicine.

At robot_ z a preparation neobkh_dno dotrimuvatis the basic rules g_g і є that bezpek, priynyaty at robot_ z veterinarny preparations. At vipadkovy potraplyann_ to a preparation on a shk_ra of Abo in och_ yoga negayno zmivayut water. P_d hour the robot z by a preparation it is harrowed you scorch, Piety, priymat to a §zh.

Form to a vipusk

Plastikov_ a bottle on 250 ml.

Zber_gannya

Zber_gayut at shch_lno zakrity factory upakuvann_ at dry dark m_sts_ at temperatur_ v_d 5 to 25 °C.

Term_n pridatnost_

Term_n pridatnost_ – 5 rok_v.

P_slya pershy v_dkrivannya a preparation sl_d vikoristat protyagy 3 m_syats_v, for umov zber_gannya in orig_naln_y upakovts_ at temperatur_ v_d 5do 25 °C.

For zastosuvannya at veterinarn_y medicine і!

Contact the seller
Rifkoks 5% 250 ml - toltrazurit 5% - suspension for pigs
Rifkoks 5% 250 ml - toltrazurit 5% - suspension for pigs
We recommend to see
Shipping method
Compare0
ClearSelected items: 0