Buy Rescuer's overalls
Rescuer's overalls

Rescuer's overalls

Products from producer
In stock
Price:
10000 UAH
Shipping:
Seller
Ukraine, Kiev
(View map)
Technical characteristics
  • BrandZTB
  • Colorсиний чёрный
  • Fabric compositionпробан, номекс
Description

Overalls for maintaining a wrecking. The overalls are intended for protection of special structure of rescue and fire fighting divisions during performance of the tasks which are not connected with fire extinguishing (a razbiraniye of blockages and a design of houses and constructions, carrying out a wrecking during road accidents etc.

Permit you will present vash_y uvaz_ result the robot fakh_vts_v kompan і ї "Zovn_shtorgbud" shchodo rozrobk that vigotovlennya to a zrazk a komb_nezona zakhisny for a ryatuvalnik, yak_ bulo otrimano in rezultat_ zastosuvannya naukovo-ob_runtovany p_dkhod_v to proyektuvannya that vigotovlennya spets_alny an odyaga in umova of a promislovy virobnitstv of Ukra§ni.

To Osnovna to the funkts_onalena priznachennya rozrobleny to a virob – tse a zakhist poverkhn_ a t_la of a ryatuvalnik v_d to a complex nebezpechny that shk_dlivy virobnichy chinnik_v. For dosyagnennya it is put ї sweep on pershy etap_ the robot bulo zd_ysneno anal_z minds ekspluatats і ї, anal_z _snuyuchy vid_v spets_alny an odyaga, yakiya vikoristovu¾tsya ryatuvalnik r_zny kra§n, a zokrema, B_lorus і ї, =vropeysky to the union, the USA that _nshy Grew і ї. And takozh anal_z to the range mater_al_v that furn_tur, yak_ proponuyutsya promislov_styu for vigotovlennya spets_alny to an odyag.

Anal_z _snuyuchy vid_v an odyaga having permitted var_anta rozglyanut to the range spets_alny an odyaga, yakiya vikoristovu¾tsya ryatuvalnik. Zg_dno otrimany rezultat_v bulo vstanovleno, shcho a perevazhna b_lsh_st ryatuvalnik_v pratsyuyut in komb_nezona. V_domo, shcho osnovny nedol_k komb_nezon_v є nedostatnya size perem_shchennya d_lyanok to a virob p_d hour to Rukh. On a v_dm_na v_d a komb_nezona, a set, to a warehouse yaky to enter a jacket і shtan of Abo nap_vkomb_nezon, to a zabezpech є to a b_lsh freedom perem_shchennya a d_lyanok, Alya in given a vipadka nedol_ky є komplektn_st (two virob), a b_lsha about’ ¾mn_st to a form to a virob that b_lsha k_lk_st details, z v_rog_dn_styu §kh potraplyannya in a subject prats_.

Proveden_ dosl_dzhennya bulo pokladeno in a basis of a rozrobka new orig_nalny yak_sny to a product, yakiya to v_dr_znyatimetsya pol_psheny by pokaznik yakost_.

Mater_ali

On given etap_ by us demonstru¾tsya eksperimentalniya zrazok, yakiya of a p_dlyag є testuvannyu, dosl_dny nos_nnyu z nastupny vnesennyam zm_n, a yak in konstrukts_yu, so і tekhnolog_yu yoga vigotovlennya.

For vigotovlennya a zrazka in yakost_ to a mater_al to top bulo vikoristano to a zm_shanobavovnyan to a tkanin z vognetrivky prosochennyam PROBAN of a virobnitstv Velikobritan і ї. Osnovny її relevers є dostatnya a poverkhneva of a gustin (330 g/m2), shcho to a zabezpech є in I tickle a cherga m_tsn_st that dovgov_chn_st. Nayavn_st vognetrivky prosochuvannya to a zabezpech є nerozpovsyudzhennya polum'ya on poverkhn_ to a mater_al.

Tekhnolog_ya nadannya vognezakhisny vlastivost of PROBAN of a peredbach є vvedennya vognetrivky prosochuvannya that yoga mekhan_chno ї f_ksats і ї in struktur_ bavovnyany fiber. Introductions to a fiber basis a pol_mer of _nertniya, not p_dda¾tsya rozchinennyu that vidalennyu p_d hour prannya (to a vitrim є to 200 tsikl_v prannya), shcho on a v_dm_na v_d _nshy tekhnolog_y, to a zb_lsh є znosost_yk_st bavovnyano ї tkanin. Relevers vikoristannya taka ї tkanin є zabezpechennya g_g і є n_chny vimog for a rakhunok of bavovnyany fibers odnochasno visoky pokaznik f_ziko – mekhan_chny vimog for an obrobka rakhunok to a mater_al vognest_yky prosochuvannya.

Takozh to tkanina relevers z vognest_yky prosochuvannyam PROBAN to nalezhat nizk_ pokaznik toksichnost_ that r_vnya vid_lennya chadny to gas, shcho є naymensh nebezpechny for human an organ_zma

For a p_dkladka in komb_nezon_ – to a bavovnyan to a p_dkladkov to a tkanin of a virobnitstv Velikobritan і ї, so a yak there for g_g і є n_chny pokaznik of a v_dpov_d є to vimoga to p_dkladkovy tkanin.

One z vimog to given to a look an odyaga zg_dno of minds ekspluatats і ї є zabezpechennya okremy a d_lyanok by dempferny slips, a zokrema, in oblast_ kol_n, l_kt_v that plechovy skat_v. On tsy d_lyanka proponu¾tsya rozm_shchuvat of _zolyats_yniya mater_at, yakiya a zabezpecha є stab_ln_st yoga of a tovshchina that about’ to a ¾m at navantazhennyakh і a zapob_ga є viniknennyu bol_sny v_dchutt_v at a ryatuvalnik in protses_ ekspluatats і ї.

_zolyats_yniya mater_at in rozrobleny virob_ roztashovu¾tsya m_zh tkanina spheres to top that slips at v_dpov_dny zones, vikonany _z znosost_yky CORDURA mater_ala, shcho yavlya є myself a neylonova a tkanina z I osoblivoit a shch_lna structure of a thread, z vodov_dshtovkhuvalny prosochuvannyam that pol_uretanovy pokrittyam. Qie Yak_sny of m_tsniya, dovgov_chniya, st_ykiya to vitirannya mater_at, z temperature plavlennya 210 °C.

Z mint zapob_gannya perem_shchennya rukav_v in protses_ ekspluatats і ї in komb_nezon_ rozrobleno wristlets, yak_ priznachen_ for a zakhist v_d proniknennya that _nshy r_din at p_dkostyumniya prost_r і mayut open Vod for a great paltsya.

I Vazhlivoit a chastina to a zakhist of a ryatuvalnik є a zakhist of the yogi of k_nts_vka, a zokrema, vikoristannya Z_Z - spets_alny zakhisny rukavits. Ours kompan_ya, a yak є a l_der of a virobnitstv rukavits in Ukra§n_ to propane є zastosovuvat in komplekt_ z odyagy a ryatuvalnik of a dek_lk r_znovid_v rukavits, a zokrema, l_tn_ that zimov_. For sum_shchennya z rukavitsyam on a sleeve bottom for vigotovlennya napulsnik_v vikoristano thermo - that to a znosost_yka to the trikotayena a cloth z_ sum_sh_ sklovolokon that nadm_tsny fibers Kevlar.

For vikonannya nitkovy z’ ¾dnan a komb_nezona for a ryatuvalnik bulo vikoristano nadm_tsn_ armovan_ threads, yak_ for svo¾yu shch_ln_styu that permit to characteristics vikonat yak_sn_ dovgov_chn_ z’ ¾dnannya.

In given virob_ real_zovano sp_vv_dnoshennya vlastivost vikoristany for vigotovlennya mater_al_ і furn_tur, dostatn_kh for zabezpechennya vimog tekhn_chny zavdannya z odnochasny vrakhuvannyam ekonom_chny pokaznik_v.

In such viroba especially uvaga prid_lya¾tsya furn_tur і, zokrema, її yakost_ z mint zabezpechennya nad_ynost_ that dovgov_chnost_. In rozrobleny komb_nezon_ vikoristano to a yak_sn to a furn_tur of a ¾vropeysky zrazk, a yak of a v_dpov_d є to vimoga concrete m_stsya roztashuvannya on virob_.

For zabezpechennya vidimost_ a ryatuvalnik in umova obmezheny osv_tlennya vikoristovuyutsya signaln_ smug. To monut Vaughnie quarrystone the yak sv_tlopovertayuchy, so і flyuoristsentny. At virob_ bulo vikoristano po¾dnannya tsy dvokh sposob_v nadannya vidimost_ a ryatuvalnik. Signaln_ smug zg_dno TZ mayut width of 5 cm that nastrochuyutsya on the coquette on p_lochts_ that spints_ that on a bottom rukav_v і shtan_v to a komb_nezon. Yak_st v_dpov_dny alarm smug lie too long v_d vimog to spets_alny to an odyag, yakiya rozroblya¾tsya that yoga of the basic funkts_onalny priznachennya.

Kompan_ya "Zovn_shtorgbud" ma є dosv_d robot z_ spets_alny odyag that virobam spets_alny priznachennya, yak_ vigotovlyayutsya _z suchasny visokotekhnolog_chny mater_al_v. Pl_dno sp_vpratsyu є z =vropeysky kompan_yam - virobnik suchasny mater_al_v. Potuzhnost_ p_dpri¾mstvo, yak_ znakhodyatsya in

Ki¾v_ that Kanev і, v_dpov_ena obladnannya that ustatkuvannya, and takozh nayavn_st visokokval_f_kovany spets_al_st_v, yak_ pratsyuyut trivaly hour z viznacheny range dozvolya є kompan і ї vigotovlyat of yak_sniya і suchasny spets_alniya odyag that zasob _ndiv_dualny to a zakhist.

 

Komb_nezon of a ryatuvalnik of ZOR, priznacheniye for a zakhist osobovy to a warehouse pozhezhno-ryatuvalny p_drozd_l_v p_d hour vikonannya zavdan not pov'yazany _z pozhezhogas_nnyam (rozbirannya zaval_v that konstrukts_y budink_v і sporud, provedennya avar_yno-ryatuvalny rob_t p_d hour viniknennya dorozhnyo-transdressmakers prigod).

ZOR1 direct to a silhouette, z dovgy vshivny komb_novany sleeves, _z the central zast_bka on a tasma "bliskavka", a yak of a zakhishchen I nastrochnoit a level, shcho zast_ba¾tsya on a tekstilna a zast_bka on d_lyanka.

On p_lochts_ that spints_ sproyektovano the coquette without humeral to a seam. On p_lochka it is scribbled dv_ nagrudn_ nakladn_ about’ ¾mn_ kishen_ z by the f_gurny nastrocheny valve, shcho zast_ba¾tsya on a tekstilna to a zast_bk. On prav_y p_lochts_ kishenya for nos_nnya rad_ostants і ї. On l_v_y p_lochts_ kishenya for nos_nnya dr_bny speeches.

Back to a komb_nezon − z the attached coquette that a fold in nizhn_y that b_chny chastina. _z zvorotnyy to a side to vnutr_shn_kh zgin_v folds it is sewn the tasma z mint zabezpechennya dinam_chno ї v_dpov_dnost_ to a virob p_d ekspluatats і ї is elastic hour.

Sleeves tryokhshovn і, yak_ skladayutsya z verkhnyo ї that nizhnyo ї chastin that a suts_lnovikro¾ny flank, zavuzhen_ to a bottom. Konstrukts_ya details rukav_v ma є to a visok to an antropometrichn v_dpov_dn_st hand budov. On l_vy rukav_ it is scribbled to a nakladn about’ to a ¾mn kishenyu z by the f_gurny nastrocheny valve, shcho zast_ba¾tsya on a tekstilna to a zast_bk.

On a bottom vnutr_shnyo ї to the party rukav_v roztashovana covering z tkanin to top z prishivny wristlets z knitted cloth, vigotovleny z termost_yko ї that znosost_yko ї pryazh_. In wristlets obrobleno otv_r for a great paltsya, shcho a zapob_ga є perem_shchennyu rukav_v in protses_ ekspluatats і ї. On a bottom rukav_v rozm_shchen_ Patya, yak_ zast_bayutsya on a tekstilna a zast_bka that serve for regulyuvannya to width rukav_v on a bottom.

Mouth of a jacket zakrity to type, an obroblena a prishivny kom_r – a strut, yaky ma є to a nastrochen to a stalemate, shcho zast_ba¾tsya on a tekstilna to a zast_bk. Gachki tekstilno ї zast_bk nastrochen_ z obokh bok_v Patya for її f_ksats і ї at v_dkrity that zakrity (robochy) polozhenn_. A stalemate of a priznachen for regulyuvannya a step prilyagannya a kom_ra to shi ї that dodatkovy to a zakhist p_d hour ekspluatats і ї.

On l_n і ї tala і ї it is scribbled a belt _z by a dodatkovy belt on spints і, through yaky to pass the tasma, to b_chny zr_z_v of a yak ї prishit_ Patya to a belt z crumpled regulyuvannya a step prilyagannya to a komb_nezon on l_n і ї tala і ї is elastic. On spints і, p_lochts_ that to b_chny seams roztashovan_ buckles.

On peredn_kh half shtan_v b_chn_ kishen і, yak_ mayut open, obroblen_ "in a frame" that zast_bayutsya on a tasma "bliskavka" for access in p_dodyagovy prost_r. Vishche oblast_ kol_n it is scribbled nakladn_ about’ ¾mn_ kishen_ z by the f_gurny nastrocheny valve, shcho zast_ba¾tsya on a tekstilna to a zast_bk. In oblast_ kol_n on b_chny seams it is pinched on dv_ branches.

Zadn_ to a half to a komb_nezon mayut to a f_gurn to a v_dr_zn the coquette that g_g і є the n_chny valve, yaky zast_ba¾tsya on a tasma "bliskavka".

On koketts_ in oblast_ plechy, on sleeves in oblast_ l_kt_v (nalok_tnik) that on peredn_kh half shtan_v in oblast_ kol_n (nakol_nnik) it is scribbled slips _z nadm_tsno ї znosost_yko ї tkanin. Plechov_ slips, nalok_tnik і nakol_nnik mayut skladayutsya _z tkanin to top, _zolyats_yny to a mater_al that sphere nadm_tsno ї znosost_yko ї tkanin. In plechovy slips і nalok_tnik of _zolyats_yniya mater_at f_ksu¾tsya behind a dopomoga ozdoblyuvalny a strochok, yak_ it is stitched through vs_ by Shari. In nakol_nnik in oblast_ kol_n on b_chny seams it is pinched on dv_ branches, verkhn_y the edge nakol_nnik_v zast_ba¾tsya on a tekstilna to a zast_bk, shcho yes є at potreb_ viymat of _zolyats_yniya mater_at a zmoga. Over nakol_nnik of a roztashovan a fold for zruchnost_ zginannya n_g in kol_n_ at vikonann_ sluzhbovy zavdan. Bokov_ to the party nakol_nnik_v vshit_ in krokov_ і bokov_ shv.

Bottom shtan_v to a komb_nezon of v_dr_zniya, in bokovy seams nizhnyo ї chastin shtan_v a roztashovana of a zast_bk on a tasma "bliskavka" that it is sewed to a puft for zruchnost_ odyagannya that zn_mannya to a komb_nezon if a ryatuvalnik to znakhoditsya at vzutt_. Takozh on a bottom shtan_v z_ zvorotnyy to a side komb_nezon ma є to a dodatkov to a zakhisn nizhnyu to a chastin _z vodotrivky to a mater_al, on a yak bottom ї it is sewn to an elastichn to a tasm. Z mint zapob_gannya proniknennyu at p_dodyagoviya prost_r Vod that _nshy r_din Abo dr_bny predmet_v a zakhisna nizhnya a chastina _z vodotrivky to a mater_al behind a dopomoga elastically ї tasm odyaga¾tsya on vzuttya a ryatuvalnik that shch_lno yoga of an oblyag є.

Komb_nezon ma є a v_dr_zny flank at verkhn_y chastin_ that lastovitsyu at nizhn_y chastin_ for b_lsho ї to freedom rukh_v. On barrels in oblast_ pakhv that on lastovits_ vishche l_n і ї kol_n roztashovano ventilyats_yn_ open, yak_ zast_bayutsya on a tasma "bliskavka" that mayut a detail z p_dkladkovo ї s_tka.

In oblast_ breasts on p_lochka і shovels on spints і, and takozh in nizhn_y chastin_ rukav_v that shtan_v it is scribbled signaln_ smug z sv_tlopovertayuchy that flyuoristsentny mater_al_v.

On koketts_ z to a p_lochka side z obokh bok_v, on spints і, on nakladn_y kishen_ a l_vy sleeve that on at verkhn_y chastin_ the right sleeve it is scribbled to a tekstiln to a zast_bk p_d v_dpov_dn_ a chevron.

Komb_nezon on p_dkladts і, a yak ma є in oblast_ breasts vnutr_shn_ kishen і, yak_ zast_bayutsya on a tasma "bliskavka" that mayut a p_dkladka _z vodotrivky to a mater_al.

P_dkladka of a zakr_plen after seams prishivannya napulsnik_v to coverings, to seams vshivannya a kom_ra – a strut that after seams prishivannya zakhisno ї nizhnyo ї chastin shtan_v to a komb_nezon. _z vodotrivky to a mater_al in komb_nezon_ vikonano to a zakhisn nizhnyu to a chastin shtan_v that a p_dkladka vnutr_shn_kh kishen.

Kol_r of a tkanina to top, p_dkladkovo ї, vodotrivko ї tkanin, tkanin of slips that s_tka to a komb_nezon is guilty quarrystone p_d_brany to a kolyor osnovno ї tkanin of Abo of a garmonuvata z to them.

Komb_nezon ZOR1 rekomendu¾tsya for f_gur _z zrosty v_d 158, 164 to 182, 188 cm, a grasp of breasts v_d 88, 92 to 120, 124 cm.

 

Contact the seller
Rescuer's overalls
Rescuer's overalls
Shipping method
Compare0
ClearSelected items: 0