Order Repair of freight cars
Repair of freight cars

Repair of freight cars

Reconfirm the price with seller
Seller
Ukraine, Stryj
(View map)
Description

DP "Striysky Vagonoremontny Plant" zd_ysnyu є repair vantazhny vagon_v zagalny to Ukrzal_znits _ park, p_dpri¾mstvo p_dporyadkovany §y that carriage to park of promislovy p_dpri¾mstvo of Ukra§ni, and:

  • Kap_talny that depot repair vantazhny vagon_v:
krity
nap_vvagon_v
Khopyor-tsementovoz_v
Khopyor-zernovoz_v
tanks
platforms

- Khopyor-dozator_v

  • Kap_talny repair z p_dvishcheny obsyag rob_t і prodovzheny term_n to service nap_vvagon_v.
  • Modern_zats_yu z pereobladnannyam in nap_vvagon krity un_versalny vagon_v.
  • Modern_zats_yu z pereobladnannyam at the car for perevezennya sipuchy that bud_velny vantazh_v Khopyor-tsementovoz_v.
  • Modern_zats_yu vantazhny vagon_v.
  • Repair і formuvannya kol_sny couples:

- Z_ I zm_noit element_v
- Without zm_na element_v

  • Prodovzhennya to a term_n to service of lity details, yak_ propratsyuvat ponad 30rok_v (PSS).
Contact the seller
Repair of freight cars
Repair of freight cars
Compare0
ClearSelected items: 0