Buy R_dky _nokulyant RIZOSTIM for zernobobovy (including soy)
R_dky _nokulyant RIZOSTIM for zernobobovy (including soy)

R_dky _nokulyant RIZOSTIM for zernobobovy (including soy)

Products from producer
In stock
Price:
125 UAH
Wholesale:
  • 100 UAH/pkg  - from 5 pkg
Shipping:
Seller
Ukraine, Zhashkov
(View map)
Technical characteristics
  • TypeCombination
  • Release formLiquid
Description

Bakter_alne dobrivo (_nokulyant) new pokol_nnya – Rizostim (sv_dotstvo about Derzhavna re¾strats_yu – No. A 03583) for bobovy cultures, shcho to a po¾dn є at sob_ a row _nnovats_yny tekhnolog_y. Medicine stvoreno in _nstitut_ f_z_olog і ї Roslin і geneticists of NAN of Ukra§ni z vikoristannyam ostann_kh dosyagnen molekulyarno ї b_olog і ї that nanob_otekhnolog_y.

I B_olog_chnoit a basis given to medicine sluguyut zapatentovan_ visokoyefektivn_ shtam bulbochkovy bakter_y, yak_ are characterized by a p_dvishchena produkts і є yu ekzopol_-sakharid_v that st_yk_styu to nespriyatlivy faktor_v dovk_llya, mayut vishch_ to an azotf_ksuvaln aktivn_st (1,5-2,0 strike), v_rulentn_st (10%), zabezpechuyut an increase to a grain yield for 12,0-13,8%, por_vnyano _z klasichny medicines. Vikoristannya to medicine to a zabezpech є f_ksats_yu bulbochka v_d 90 to 240 kg on 1 hectare atmospheric to nitrogen that to a p_dvishch є a grain yield in polyovy umova for 15-21% at por_vnyann_ z_ spontaneous _nokulyats і є yu. P_slya zbirannya to a harvest at _runt_ that crop residue reshtka zalisha¾tsya visokiya vm_st nitric spoluk organ_chny pokhodzhennya.

Medicine to m_stit an un_kalny component, yaky to a pol_psh є prilipannya bakter_y to nas_nnya that to a zabezpech є §kh zber_gannya on nas_nn_ protyagy the 2nd m_syats_v. To a warehouse of a bakter_alny dobriv takozh to enter the complex b_opol_merny spoluk prirodnyy pokhodzhennya, yak_ prishvidshuyut formuvannya to a simb_oz, aktiv_zuyut a n_trogenazny complex bakter_y that p_dvishchuyut st_yk_st Roslin to nespriyatlivy faktor_v dovk_llya.

M_neraln_ a seredovishcha for kultivuvannya m_kroorgan_zm_v vigotovlyayut _z zaluchennyam reaktiv_v Lish such v_domy brend_v a yak of MERCK, FLUKA, SIGMA, shcho to a zabezpech є to a visok yak_st that stab_ln_st.

More optimum than _nokulyats_yniya r_ven that visoka efektivn_st bakter_alny dobriv takozh an obumovlena-place k_lk_styu m_kroorgan_zm_v, a yak in a dek_lk raz_v to a perevishch є vm_st bakter_y at v_tchiznyany і overseas medicines analogs that p_dtrimu¾tsya for a rakhunok doderzhannya minds sterilnost_ on vs_kh stages of a virobnitstv dobriv.

To Qie Obumovl є sutt¾vy dodatkoviya potents_at d і ї preparat_v at p_dvishchenn_ urozhaynost_ Roslin, especially for nespriyatlivy minds §kh viroshchuvannya (a posukha, a p_dvishchena kislotn_st that volog_st to a _runt, a r_zka of a zm_n temperature rezhim_v і etc.).

M_kroorgan_zmi, shcho enter to a warehouse dobriv, not vtrachayut svo є ї aktivnost_ at vikoristann_ zasob_v to Roslin's zakhist, rekomendovany for zastosuvannya on pos_va of dany bobovy cultures.

POTENTS_YN_ B_OPREPARATU'S PEREVAG

– vikoristannya visokoyefektivny shtam_v rizob_y, stvoreny behind a dopomoga nanob_otekhnolog_chny p_dkhod_v;

– vikoristannya prirodnyy to a pol_mer for pol_pshennya prilipannya bakter_y to nas_nnya that §kh zber_gannya on nas_nn_ protyagy the 2nd m_syats_v;

– vikoristannya a barvnik for control r_vnom_rnost_ obrobk nas_nnya;

– vikoristannya to a complex b_opol_mer_v prirodnyy pokhodzhennya, yak_ prishvidshuyut formuvannya to a simb_oz, aktiv_zuyut a n_trogenazny complex bakter_y that p_dvishchuyut st_yk_st Roslin to nespriyatlivy faktor_v dovk_llya;

– it is absolute steriln_st, shcho to the guarantor є a visoky caption bakter_y to k_ntsevy to a term_n zber_gannya to medicine;

– medicine sum_sn_ z a bagatma rekomendovany h_m_chny medicines for an obrobka nas_nnya;

PREPARATIVNA FORM

R_dina dark rozhevogo to a kolyor v'yazko ї konsistents і ї

Packing of 1000 ml

Norma Vnesennya      of 100 ml/hectare

Z packings it is possible obrobit: 1300 – 1400 kg nas_nnya with ї, Abo 2300 – 2500 kg to a nas_nnyagorokh

WAREHOUSE

Zhiv_ kl_tin bakter_y, m_neralena seredovishche, stab_l_zator-prilipach, complex b_opol_mer_v, farbuyuchy agent. K_lk_st zhitt¾zdatny kl_tin:> 5,0kh 109 KUO/ml on a k_neets to a term_n pridatnost_.

TERM_N І UMOV ZBER_GANNYA

Zber_gati at zakhishcheny v_d a sv_tla m_sts_ at t v_d +4 to +9 °C. Not dopuska¾tsya zamerzannya to medicine. Term_n pridatnost_ – 120 d_b. V_dkrity medicine neobkh_dno vikoristat protyagy 24th year.

BEZPEKA

Medicine not of shk_dliviya for a lyudina, warm-blooded tvarin, koma, not proyavlya є f_topatogenny that f_totoksichny vlastivost, not a spriya є formuvannyu rezistentnost_ shk_dlivy organ_zm_v.

Medicine є absolutely bezpechny for dovk_llya. Potraplyannya at v_dkritiya _runt not ma є negative nasl_dk_v. Util_zats_ya to be carried out by Taree zg_dno vimog, viznacheny for zneshkodzhennya pol_merny mater_al_v

Contact the seller
R_dky _nokulyant RIZOSTIM for zernobobovy (including soy)
R_dky _nokulyant RIZOSTIM for zernobobovy (including soy)
Shipping method
Compare0
ClearSelected items: 0