Buy Poroshkopod_bn_ bakter_aln_ a dobriva for zernobobovy
Poroshkopod_bn_ bakter_aln_ a dobriva for zernobobovy

Poroshkopod_bn_ bakter_aln_ a dobriva for zernobobovy

Products from producer
In stock
Price:
90 UAH
Wholesale:
  • 75 UAH/pkg  - from 5 pkg
Shipping:
Seller
Ukraine, Zhashkov
(View map)
Products of other enterprises
Technical characteristics
  • Country of manufactureUkraine
  • TypeBacterial
  • Release formSolid
Description

Umov і the technologist і ї vigotovlennya b_olog_chny to the agent for given to a look a b_opreparata it is absolute _dentichn_ to r_dky bakter_alny dobriva. Un_kalnost_ to this medicine it is necessary є vikoristannya magnez_alno-zal_zisto ї to mica at yakost_ to a substratum - nos_ya. By the relever it is given ї the technologist і ї є to a sutt¾va zb_lshennya a term_na zber_gannya to medicine that vishcha of the yogi efektivn_st for nespriyatlivy minds dovk_llya that at vikoristann_ pestitsid_v, zavdyak v_dsutnost_ to contact b_olog_chny to the agent z h_m_chny zasoba to a zakhist. Tekhnolog_ya vigotovlennya the peredbach given nos_ya є yoga vipalyuvannya at t of +500 °C, shcho to a zabezpech є to a yy visok steriln_st that v_dsutn_st organ_chny dom_shok. Kr_m of that Doñas nos_y p_dda¾tsya steril_zats і ї in autoclaves.

M_neralne seredovishche for kultivuvannya m_kroorgan_zm_v vigotovlyayut _z zaluchennyam reaktiv_v Lish such v_domy brend_v a yak of MERCK, FLUKA, SIGMA, shcho to a zabezpech є to a visok yak_st that stab_ln_st to a b_opreparat. Optimalny _nokulyats_yniya r_ven that visoka efektivn_st bakter_alny dobriv takozh an obumovlena-place k_lk_styu m_kroorgan_zm_v, a yak in a dek_lk raz_v to a perevishch є vm_st bakter_y at v_tchiznyany і overseas medicines analogs that p_dtrimu¾tsya for a rakhunok doderzhannya minds sterilnost_ on vs_kh stages of a virobnitstv dobriv.

On a vimoga of a zamovnik at v_dd_l_ vigotovlyayut kompleksn_ bakter_aln_ medicine on osnov_ dek_lkokh visokoaktivny shtam_v m_kroorgan_zm_v. Taky p_dkh_d to the guarantor є a wide range _nokulyovany sort_v Roslin that to an optimaln efektivn_st simb_oz_v at r_znoman_tny _runtovo-kl_matichny umova.

POTENTS_YN_ B_OPREPARATU'S PEREVAG

– it is absolute steriln_st, shcho to the guarantor є a visoky caption bakter_y to k_ntsevy to a term_n zber_gannya to medicine;

– visoky caption bakter_y, shcho to a zabezpech є to the efektiyena formuvannya bulbochok that visokiya r_ven f_ksats і ї to nitrogen;

– to m_stit sum_sh shtam_v, shcho obumovlyu є a wide range _nokulyovany sort_v Roslin that to an optimaln efektivn_st simb_oz_v at r_znoman_tny _runtovo-kl_matichny umova.

– given term_n zber_gannya і a vishch efektivn_st for nespriyatlivy minds dovk_llya that at vikoristann_ h_m_chny zasob_v to a zakhist.

PREPARATIVNA FORM

Powder golden s_rogo to a kolyor, zapakovaniye at pol_prop_lenoviya a package b_ly to a kolyor pryamokutno ї to a form

Packing of 800 g

Norma Vnesennya     of 200 g/hectare

Z packings it is possible obrobit: 500 – 520 kg nas_nnya with ї, Abo 800 – 1000 kg nas_nnya to peas

WAREHOUSE

Zhiv_ kl_tin bakter_y, m_neralena seredovishche, stab_l_zator-prilipach, magnez_alno-zal_zist mica, kukurudzyano-melyaena seredovishche. K_lk_st zhitt¾zdatny kl_tin:> 7,0kh 109KUO/ml on a k_neets to a term_n pridatnost_.

TERM_N І UMOV ZBER_GANNYA

Zber_gati at zakhishcheny v_d a sv_tla m_sts_ at t v_d +10 to +25 °C. Not dopuska¾tsya zamerzannya to medicine. Term_n pridatnost_ – 240 d_b. V_dkrity medicine neobkh_dno vikoristat protyagy 24th year.

BEZPEKA

Medicine not of shk_dliviya for a lyudina, warm-blooded tvarin, koma, not proyavlya є f_topatogenny that f_totoksichny vlastivost, not a spriya є formuvannyu rezistentnost_ shk_dlivy organ_zm_v.

Medicine є absolutely bezpechny for dovk_llya. Potraplyannya at v_dkritiya _runt not ma є negative nasl_dk_v. Util_zats_ya to be carried out by Taree zg_dno vimog, viznacheny for zneshkodzhennya pol_merny mater_al_v.

Contact the seller
Poroshkopod_bn_ bakter_aln_ a dobriva for zernobobovy
Poroshkopod_bn_ bakter_aln_ a dobriva for zernobobovy
Shipping method
Compare0
ClearSelected items: 0