Order Poppy cultivation material suppor
Poppy cultivation material suppor

Poppy cultivation material suppor

Reconfirm the price with seller
Seller
Ukraine, Kiev
(View map)
Description
Naukovo-dosl_dne to a virobnicha to the agrayena a p_dpri¾mstvo "Mack Ukra§ni" to the stvorena in 2002 rots_ for viroshchuvannya, kultivuvannya that real_zats і ї pos_vny to a mater_al of ol_yny cultures. Zasnovnikami NDVAP "Mack Ukra§ni" є akadem_ya agrarian sciences on baz_ _vano-Frank_vsky a _nstituta of an agropromislovy virobnitstv (51% statute to fund) і a tovaristvo z I obmezhenoit Ukra§nsk v_dpov_daln_styu "Gray і To". On syogodn_shn_y day of a torgov the Mack Ukra§ni brand of a zare¾strovan on a teritor і ї Ukra§ni to pass re¾strats_yu in Dews і ї. In nayblizhchy maybutnyy planu¾tsya viyt z the Mack Ukra§ni brand for a rinok kra§n SND that =vrop. NDVAP "Mack Ukra§ni" to enter to Nats_onalno's warehouse ї Asots_ats і ї Doradchikh Sluzhb Ukra§ni as a galuzevy doradnik that to Reg_onalnikh Tsentr_v Rozvitku Agro Promislovogo Virobnitstva of UAAN (z the right to a voice).
Contact the seller
Poppy cultivation material suppor
Poppy cultivation material suppor
Compare0
ClearSelected items: 0