Buy NANOVIT Super
NANOVIT Super
vodorozchyne_dobryvo_nanovit_super

NANOVIT Super

Products from producer
In stock
Price:
103 UAH
Wholesale:
  • 100 UAH/l  - from 3 l
Shipping:
Seller
Ukraine, Zhashkov
(View map)
Technical characteristics
  • Country of manufactureUkraine
Description

Visokoyefektivne to the bagatokomponenena dobrivo for Roslin Z a visoky vm_st to nitrogen (N), kal_yu (K) that magn_yu (Mg) in po¾dnann_ z a wide range m_kroyelement_v on osnov_ un_kalny, bagatofunkts_onalny b_olog_chno-active to the NANOACTIV complex to a warehouse yaky to enter 15 L-am_nokislot, f_togormon, pol_sakharid, organ_chn_ to acid is lean.

Priznachene for a pozakorenevy p_dzhivlennya vs_kh s_lskogospodarsky cultures

Shvidko і bezpereshkodno a pro-nickname є in Roslin's kl_tin

P_dvishchu є enzymatic gormonalnu aktivn_st Roslin

to Aktiv_z є protses to growth і Roslin's rozvitka

Spriya є _ntensivny vikoristannyu element_v zhivlennya _z to a _runt

P_dvishchu є st_yk_st Roslin to a posukha, hvorob, shk_dnik_v і f_z_olog_chny stres_v

by Zabezpechu є p_dvishchennya r_vnya urozhaynost_ і yakost_ it is gained ї produkts і ї

Sum_sny z reimportant b_lsh_styu pestitsid_v, odnak before vnesennyam dots_lno to carry out viprobuvannya on §kh sum_sn_st

P_dvishchu є efektivn_st d і ї pestitsid_v zavdyak nayavnost_ at sklad_ a dobriva wide to a range b_olog_chno-aktivny rechovin

Dopuska¾tsya vnesennya a dobriva p_d to fog that is small hour ї dew ret, an adzha medicine rozpod_lya¾tsya a thin sphere on poverkhn_ listk_v, at tsyy not a st_ka є і not viparovu¾tsya z zavdyaka roslin to a b_olog_chny prilipach that _nshy skladovy NANOACTIVCOMPLEX, yak_ vikonuyut that volod_yut I visokoit a role of the transport agent natyazhn_styu.

Warehouse of a dobriv NANOVIT Super, g/l:

Nitrogen, rozchinny at vod_ (N) - 122, Kal_y, rozchinny at vod_ (To) - 61, Magn_y, rozchinny at vod_ (MgO)-30, M_d, a rozchinna at waters і, on osnov_ to EDTA chelate і organ_chny kompleks_v (Cu) - 4,5, Bohr, rozchinny at vod_ (In) - 4,5, S_rka, a rozchinna at vod_ (SO3) - 4,3, Zal_zo, the rozchiyena at waters і, on osnov_ to EDTA chelate і organ_chny kompleks_v (Fe) - 0,9, Marganets, rozchinny at waters і, on osnov_ to EDTA chelate і organ_chny kompleks_v (Mn) - 0,45, Zinc, rozchinny at waters і, on osnov_ to EDTA chelate і organ_chny kompleks_v (Zn)-2,6, Mol_bden, rozchinny at vod_ (Mo) - 0,02, Am_nokisloti (joint stock company) - 34,9, the Organ_chn_ to Acid (OA)-28,1, F_togormoni (FG)-0,0056, Pol_sakharidi (PS) - 0,049.

Am_nokislotny warehouse:

Gl_tsin, L_zin, Prol_n, Alan_n, Tsistin, Val_n, Met_on_n, _zoleytsin, Leytsin, Tirozin, Tryptophane, G_stidin, Fen_lalan_n, Glutam_n, Glutam_nova acid

Dodatkovo to enter:

pol_sakharidniya prilipach

F_ziko-h_m_chn_ vlastivost_:

kol_r – sv_tlo-zhovtiya, a gustin – 1,22 g/cm3

 Rekomendats і ї shchodo zastosuvannya NANOVIT Super

Culture

Term_ni zastosuvannya

Norma Vnesennya (l/hectare)
Zernov_ to culture Kushch_nnya 2-3
Vikh_d in a tube
Ear kolos_nnya
R_pak Ear v_dnovlennya vegetats і ї 2-3
Before tsv_t_nnyam
Tsukrovy beet Phase 6-8 listk_v 2-3
10-12 listk_v
Before zmikannya m_zhryad
Kukurudza 5-7 listk_v 2-3
10-12 listk_v
Soy і zernobobov_ Tr_ychasty leaf 2-3
Before tsv_t_nnyam
Ear nalivannya nas_nnya
Sonyashnik 5-6 listk_v 2-3
Ear buton_zats і ї
Kartoplya Through 2 tizhn_ p_slya skhod_v 2-3
Before tsv_t_nnyam
P_slya tsv_t_nnya
Ovoch_ Through 2 tizhn_ p_slya skhod_v 2-3
Through skin 10-14 dn_v (dv_ch і)
Plodov_ nasadzhennya Rozhevy bud 2-3
P_slya tsv_t_nnya
Ear nalivannya plod_v
Grapes At dovzhin_ pagon_v 15-20 cm 2-3
Before tsv_t_nnyam
Zakladannya gron

K_lk_st robochy to a rozchin: 

150-300 l/hectare – polyov_ to culture; 400-1000 l/hectare – plodov_ nasadzhennya.

Contact the seller
NANOVIT Super
NANOVIT Super
Shipping method
Compare0
ClearSelected items: 0