Buy Heaters of external walls
Heaters of external walls

Heaters of external walls

In stock
Price:
1.01 UAH
Shipping:
Seller
Ukraine, Lvov
(View map)
Description

Heaters of external walls

On system zovn_shnyu teplo_zolyats_yno - to ozdoblyuvaln FEROZ_T, a yak viroblya¾tsya zg_dno TU At B.2.6-45.4-21130758-005-2003 otrimano sertif_kat v_dpov_dnost_ UA1.021.0207371-06; protocol san_tarno-h_m_chny dosl_dzhen produkt_v gor_nnya; the protocol vognevy viprobuvan on poshirennya vognyu; protocol rad_ats_yny viprobuvan; visnovka Majestically ї san_tarno-ep_dem_olog_chno ї ekspertiz.
vitrat on 1 sq.m odnor_dno ї poverkhn і, not a mensha:
1. primer of Feroz_t Soil of 1 - 0,2 l
2. kleyova sum_sh Feroz_t of 110 - 5,5 kg
3. a p_nopol_stirol/m_neralna cotton wool - 1,08 sq.m
4. the expansion bolt shield - 6 pieces
5. an armuvalna a s_tka - 1,2 sq.m
6. kleyova sum_sh Feroz_t of 110 - 5,5 kg
7. farba of a gruntuvaln of Feroz_t of 11 - 0,4 kg
8. more decorative sphere of Feroz_t of 200,201 - 3,5-4 kg of Feroz_t of 203 - 2-3 kg of Feroz_t 212, 213 - 3,5 kg of Feroz_t 33, 44, 55 - 3,5-5 kg
9. tsokolna level
10. kutoviya prof_l

URSAURSA M-11


Vigotovlen_ z m_neralny sklovolokn. Uteplennya that zvuko_zolyats_ya pokhit ї pokr_vl_. Uteplennya that zvuko_zolyats_ya vnutr_shn_kh partitions. Uteplennya that zvuko_zolyats_ya m_zhpoverkhovy perekritt_v m_zh logs.

Contact the seller
Heaters of external walls
Heaters of external walls
Shipping method
Compare0
ClearSelected items: 0