Buy Florif of 25 1 l - florfenikol 2,5% - oral solution
Florif of 25 1 l - florfenikol 2,5% - oral solution

Florif of 25 1 l - florfenikol 2,5% - oral solution

In stock
Price:
540 UAH
Wholesale:
  • 510 UAH/pcs  - from 100 pcs
Shipping:
Seller
Ukraine, Borispol
(View map)
Description

FLOR_F 25

 

Prozory rozchin sv_tlo-zhovty to a kolyor.

Warehouse

1 ml to medicine to m_stit a d_yucha to a rechovin:

fluorfen_kol - 25 mg.

Dopom_zhn_ rechovin: gl_tserin, prop_lengl_kol, water is purified.

Pharmakolog_chn_ vlastivost_

ATC vet the klasif_kats_yny QJ01-code antibakter_aln_ veterinarn_ medicine for a system zastosuvannya. QJ01BA90 - Fluorfen_kol.

Fluorfen_kol є I pokh_dnoit a spoluka a t_amfen_kola, in yaky a g_droksilna group of a zam_shchen on atom to a fluor. Fluorfen_kol d і є bakter_ostatichno that it is frequent і bakteritsidno, zv'yazuyuchis at protoplazm_ bakter_alno ї kl_tin z 70S I ribosomalnoit subodinitseyu, blokuyuch enzyme to a peptidiltransferaz, shcho to prizvodit to porushennya transportuvannya am_nokislot that nastupnogo_ _ngbuvannya to synthesis a b_lka at chutlivy to an antib_otik m_kroorgan_zm_v.

Fluorfen_kol d і є prot grampozitivny that gramnegativny bakter_y, and: Pasteurella spp. Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordetella bronchiseptica, Ornitobacterium rhinotrachealae, Escherichia coli, Salmonella spp., Escherichia spp., Proteus spp., Haemophilus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Shigella spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Aeromonas salmonicida, Campylobacter spp., Edwardsiella ictaluri, Edwardsiella tarda, Flexibacter spp., Vibrio spp., and takozh d і є prot m_koplazm (Mycoplasma hyopneumoniae, M. hyorhinis).

At oral zastosuvann_ fluorfen_kol _ntensivno vsmoktu¾tsya z travny to the channel і a pro-nickname є in us_ body that tkanin.

B_odostupn_st to a fluorfen_kol in ptits_ become 55%. It is maximum kontsentrats_ya an antib_otika in krov_ dosyaga¾tsya through 1 time. Terapevtichna kontsentrats_ya to an antib_otik zber_ga¾tsya in bodies і tkanina ptits_ vprodovzh 24 times. To Vivoditsya z to an organ_zm, in the basic, by salmons at nezm_neny viglyad і, a way klubochkovo ї f_ltrats і ї, and takozh z zhovchyu, _naktivuyuchis a way utvorennya helatny spoluk, yak_ pot_m vivodyatsya _z fekal_yam.

Zastosuvannya

Smoke (a broiler, remontny young growth, a plem_nn ptitsya), _ndik: l_kuvannya birds і, it is sick ї on kol_septitsem_yu, pasterelyoz, staf_lokokoz, and takozh at zakhvoryuvannyakh organ_v dikhannya that vtorinny bakter_alny _nfekts_yakh, shcho sprichinen_ m_kroorgan_zmam, chutlivy to a fluorfen_kola.

Svin_: l_kuvannya tvarin, hvory on plevropnevmon_yu (shcho a sprichinena of Actinobacillus pleuropneumoniae), atrof_chniya rin_t (shcho viklikaniye of Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica); To Glaserov to a hvorob, gemof_lyoz (shcho Haemophilus parasuis sprichineniye), m_koplazmoz that _nsh_ hvorob, shcho viklikan_ m_kroorgan_zmam, chutlivy to a fluorfen_kola.

Dozuvannya

Orally z I pitnoit water at doses:

smoke-broyleri, a plem_nna ptitsya, remontny young growth of birds і, _ndik - 20 mg to a fluorfen_kol on 1 kg to Masa a t_la (0,8 ml to medicine on 1 kg to Masa a t_la) Abo 400 ml to medicine on 100 l of the Vod. Course l_kuvannya 3-5 d_b;

svin_ - 15-20 mg to a fluorfen_kol on 1 kg to Masa a t_la (0,6-0,8 ml to medicine on 1 kg to Masa a t_la). Course l_kuvannya 5-7 d_b.

Water z medicine is guilty quarrystone a ¾diny dzherel pitno ї Vod protyagy usyy to a per_od l_kuvannya! Rozchin z a rozrakhunka dobovo ї consume gotuvat ptits_ at vod_.

Protipokazannya

To tvarina z I p_dvishchenoit not zastosovuvat chutliv_styu to a fluorfen_kola.

Not zastosovuvat to tvarina at per_od vag_tnost_ that laktats і ї, and takozh to knura, priznacheny for reprodukts і ї.

Not zastosovuvat to kuryam-not knots, yaytsya yaky vikoristovuyut for spozhivannya to people.

Medicine not zastosovuyut odnochasno _z t_amfen_koly that hloramfen_koly.

Zasterezhennya

Zab_y tvarin that ptits_ on m'yaso permit through 2 dob p_slya ostannyy zastosuvannya to medicine. Otriman, to zaznacheny to a term_n, m'yaso util_zuyut Abo zgodovuyut to neproduktivny tvarina, zalezhno v_d a visnovka l_karya veterinarno ї to medicine.

Medicine set through a med_kator of Abo rozchinyayut at vod_ in sp_vv_dnoshenn_ not mensh 20 l pitno ї Vod on 1 l to medicine. Give the rest of medicine at water (but not navpak).

Form to a vipusk

Plastikov_ banks z krishkoyu-turning on 100, 500 that 1000 ml.

Zber_gannya

Are dry, muddle, the nedostuyena for d_ty to a m_stsa at temperatur_ v_d 5 °C to 25 °C.

Term_n pridatnost_ - the 3rd fates.

P_slya pershy v_dkrivannya a bottle - 14 d_b, for minds zber_gannya in dark m_sts_ at temperatur_ v_d 5 °C to 25 °C.

P_slya rozchinennya to medicine at waters і, rozchin neobkh_dno vikoristat protyagy the 24th year.

For zastosuvannya at veterinarn_y meditsin_

Contact the seller
Florif of 25 1 l - florfenikol 2,5% - oral solution
Florif of 25 1 l - florfenikol 2,5% - oral solution
We recommend to see
Shipping method
Compare0
ClearSelected items: 0