Order Design of systems of water supply
Design of systems of water supply

Design of systems of water supply

Reconfirm the price with seller
Seller
Ukraine, Lvov
(View map)
Description

TZOV "P_dpri¾mstvo "Tourist" vigotovlya є:

  • Vigotovlennya metalokonstrukts_y:

- Karkas: zal_zobetonny pal, clone, beams, rigel_v, z / arches;

- Karkas bud_vel: colony, beams, Fermi riget і;

  • Vigotovlennya kupol_v: derev'yany, derev'yano-metalevy, metalevy;
  • Pokrittya kupol_v: leaf of otsinkovaniye, damask steel, m_d;
  • Vigotovlennya metalevy hrest_v on the _ndiv_dualena zamovlennya z gilding.
Nazva rob_t that to ob¾kt
Kap_talny repair of Lv_vsky l_teraturno-memor_alny to the museum
Bud_vnitstvo pam'yatny to sign
Vlashtuvannya flat pokr_vel virobnichy prim_shchen
Kap_talny repair that restavrats_ya to facade
Bud_vnitstvo p'yatipoverkhovy zhitlovy budinka
Repair restavrats_yn_ robot to facade balkon_v bud_vl_
Protiavar_yn_ robot kazemat_v z in bulk і bast_onam to the lock
Kap_talny repair zhitlovy budink_v
Bud_vnitstvo feldshersko-akushersky to point
Provedennya rob_t z rekonstrukts і ї budinka
Energooshchadno ї koteln_ for opalyuvannya prim_shchen train Bud_vnitstvo
Kap_talny repair of church
Protiavar_yn_ robot to ensemble of church
Blagoustr_y teritor і ї sem_nar і ї
Kap_talny repair muzichno ї train
Nazva to ob¾kt Conduct rob_t

Bud_vnitstvo f_zkulturno-ozdorovchy to the body

schools)

Zagalno-bud_veln_ robot:

rozbirannya bud_vel, sporud. merezh, rozchishchennya teritor і ї, vlashtuvannya timchasovo ї roads, rozrobka kotlovan_v, trenches, ushch_lnennya grunt_v, ulashtuvannya maydanchikovy drenazh_v, fundament_v zb_rny that monol_tny, metalevy okremy constructive element_v, karkas_v I visotoit to 15 m, kam'yany konstrukts_y z tsegl,

vedennya general to p_dryad z vikonannya given perel_ka rob_t that z to vinos cable merezh 10-0,4 kV z zabudova zone.

Kap_talny repair prim_shchen §daln_ train Vnutr_shn_ demontazhn_ the robot in prim_shchennyakh, vlashtuvannya p_dv_sny stel that elektroosv_tlennya prim_shchen, vedennya general to p_dryad z vikonannya given perel_ka rob_t

Kap_talny repair pokr_vl_ train

Demontazhn_ robot, muruvannya z tsegl,

zam_na derev'ya them konstrukts_y pokr_vl_ vlashtuvannya metalokonstrukts_y vlashtuvannya to system vodov_dvedennya that ulashtuvannya pokr_vl_ _z smooth stalevy leaf, vognezakhist konstrukts_y, vedennya general to p_dryad z vikonannya given perel_ka rob_t

Kap_talny repair train z l_kv_dats і ї nasl_dk_v stikh_yny it is dashing (come z energozberezhennya, zam_na v_kon) (poverkha chotir) Zam_na v_kon, vedennya general to p_dryad z vikonannya Bud_vl given to look rob_t ma є class nasl_dk_v CC1
Kap_talny repair

pokr_vl_ train

Gene p_dryad.

Demontazhn_ robot pokrittya pokr_vl_ that її konstrukts_y, vlashtuvannya that zam_na derevyany konstrukts_y pokr_vl_, vlashtuvannya new pokrittya Bud_vlya ma є class nasl_dk_v CC1

Potochny repair chastin to facade navchalny to the body Gene p_dryad.

Zagalno-bud_veln_ robot:

Oporyadzhennya to facade (Shtukaturennya of chastina to facade navchalny to the body) Bud_vlya ma є class nasl_dk_v CC2

Potochny repair

on prim_shchennyakh l_karn_

(p'yat poverkh_v)

Gene p_dryad.

Zagalno-bud_veln_ robot:

Demontazhn_ the robot, vstanovlennya v_kon, v_trazh_v, doors, muruvannya st_n, oporyadzhennya prim_shchen - shtukaturennya st_n that stel_

zvichayny rozchin that

oblitsyuvannya I keram_chnoit tile st_n, vlashtuvannya pokrittya I keram_chnoit p_dlog tile, installation vnutr_shn_kh systems to water supply system that kanal_zats і ї, elektropostachannya that elektroosv_tlennya about' ¾kt_v gromadsky priznachennya

Bud_vlya ma є class nasl_dk_v CC2

Repair bud_veln_ the robot on uteplennyu to facade of the 1st on top zhitlovy budinka Zagalno-bud_veln_ robot:

Uteplennya to facade z to p_noplast on sistem_ CEREZIT, vlashtuvannya metalevy konstrukts_y arch Dashka that metalevy konstrukts_y ramp, repair that vlashtuvannya to system zovn_shn_kh merezh vodopostachannya that kanal_zats і ї, vnutr_shnyo ї to system vodopostachannya that kanal_zats і ї

Bud_vlya ma є class nasl_dk_v CC1

Repair bud_veln_ the robot on vlashtuvannyu kanal_zats і ї laboratory

prim_shchennya

Zagalno-bud_veln_ robot:

Repair vnutr_shnyo ї to system kanal_zats і ї Bud_vlya ma є class nasl_dk_v CC1

Bud_vnitstvo f_zkulturno-ozdorovchy to the body

schools

Zagalno-bud_veln_ robot:

Muruvannya st_n z tsegl, vlashtuvannya zal_zobetonny konstrukts_y peremichok, monol_tny konstrukts_y zal_zobetonny perekrittya .zal_zobetonny konstrukts_y Bud_vl's colon ma є class nasl_dk_v CC2

Potochny repair

on prim_shchennyakh l_karn_

Zagalno-bud_veln_ robot:

Demontazhn_ the robot, vstanovlennya v_kon, v_trazh_v, doors, muruvannya st_n, oporyadzhennya prim_shchen -

shtukaturennya st_n that stel_ zvichayny rozchin that

oblitsyuvannya I keram_chnoit tile st_n, vlashtuvannya pokrittya p_dlog I keram_chnoit tile, installation vnutr_shn_kh systems to water supply system that kanal_zats і ї, elektropostachannya that elektroosv_tlennya about' ¾kt_v gromadsky priznachennya Bud_vl ma є class nasl_dk_v CC2

Repair restavrats_yn_ robot fasad_v і balkon_v bud_vl_ pam'yatka of arkh_tektura of H_H of the Art. navchalny to the body of majestic school Restavrats_yno-v_dnovlyuvaln_

Repair restavrats_yn_ the robot fasad_v і balkon_v - restavrats_ya kam'yano ї plasters, posilennya _snuyuchy metalevy konstrukts_y konstrukts і ї balkon_v, vigotovlennya that vstanovlennya element_v balkon_v, v_dnovlennya kronshteyn_v balkon_v. Zam_na - vigotovlennya forms that models l_pny to decor of frieze, l_pny to decor at viglyad_ v_nka, l_pny to decor p_d v_knam, prof_lyovany drafts, p_dv_konnik_v, dzerkat, g_drofob_zats_ya poverkhn_ fasad_v, restavrats_ya kam'yano ї poverkhn_ to socle behind dopomoga of inserts z p_skovik

Vstanovlennya v_kon, v_dnovlennya (restavrats_ya) metalevy konstrukts_y resh_tok balkon_v, restavrats_ya vkh_dny doors. Bud_vlya ma є class nasl_dk_v CC2.

Rekonstrukts_ya p_dvalno ї koteln_ potuzhnostyu 360 kW Zagalno-bud_veln_

Dismantle vnutr_shnyo ї to system vodopostachannya that kanal_zats і ї, shtukaturennya that oporyadzhennya

st_n, pokrittya p_dlog I keram_chnoit tile, vlashtuvannya fundament_v p_d obladnannya, g_dro_zolyats_ya fundament_v, cement-concrete pokritt_v, vlashtuvannya p_dp_rny zal_zobetonny st_n Bud_vl ma є class nasl_dk_v CC1

Repair bud_veln_ the robot on rekonstrukts і ї

budinka

Zagalno-bud_veln_ robot that zovn_shn_ _nzhenern_ merezh_:

Demontazhn_ robot pokr_vl і, perekrittya, vnutr_shn_kh _nzhenerny

merezh, p_dsilennya fundament_v, Vlashtuvannya monol_tny zal_zobetonny fundament_v, muruvannya st_n, installation metalokonstrukts_y, vlashtuvannya v_kon that doors, vnutr_shn_kh merezh vodopostachannya, kanal_zats і ї, gazopostachannya, teplopostachannya, elektropostachannya that osv_tlennya, vnutr_shn_ ozdoblyuvaln_ robot. Zovn_shn_ merezh_ vodopostachannya, kanal_zats і ї

Bud_vlya ma є class nasl_dk_v CC1

Rekonstrukts_ya to of_s z vlashtuvannyam okremy to entrance Zagalno-bud_veln_ robot:

Oporyadzhennya to facade - yoga ochishchennya, shtukaturennya dekorativny rozchin that farbuvannya, oblitsyuvannya st_n prirodn_m kameny Bud_vlya ma є class nasl_dk_v CC1

To the apartment Rekonstrukts_ya z vlashtuvannyam another r_vnya in about' ¾m_ gorishcha Zagalno-bud_veln_ robot:

Dismantle _snuyuchy pokrittya to dakh that yoga konstrukts_y that vlashtuvannya it is new ї pokr_vl_ z vlashtuvannyam dakhovy v_kon Bud_vlya ma є class nasl_dk_v CC1

Kap_talny repair prim_shchennya basic to point m_l_ts і ї Gene p_dryad.

Zagalno-bud_veln_ robot:

Zam_na of doors, zam_na v_kon, zam_na santekhn_chny obladnannya, zam_na of electrical wiring. Shtukaturennya cement vapnyanim rozchiny st_n that farbuvannya st_n і stel_, oblitsyuvannya st_n I keram_chnoit tile, obkleyuvannya rulonny lanes g_psokartonny poverkhon st_n, vlashtuvannya it is cement ї p_dloga couplers that at

ulashtuvannya pokrittya z keram_chno ї Bud_vl's tiles ma є class nasl_dk_v CC1

Kap_talny repair prim_shchennya basic to point m_l_ts і ї Zagalno-bud_veln_ robot:

Zam_na of doors, zam_na v_kon, zam_na santekhn_chny obladnannya, zam_na of electrical wiring. Shtukaturennya cement vapnyanim rozchiny st_n that farbuvannya st_n і stel_, oblitsyuvannya st_n I keram_chnoit tile, vlashtuvannya it is cement ї p_dloga couplers that ulashtuvannya pokrittya z derevostruzhkovy plates і pokrittyam z to Bud_vl's l_noleum ma є class nasl_dk_v CC1

Provedennya line to repair prim_shchen bud_vl_ schools Zagalno-bud_veln_ robot:

Vnutr_shn_ ozdoblyuvaln_ Bud_vl's robot ma є class nasl_dk_v CC1

Provedennya line to repair prim_shchen bud_vl_ schools Zagalno-bud_veln_ robot:

Vnutr_shn_ ozdoblyuvaln_ Bud_vl's robot ma є class nasl_dk_v CC1

Complex sporud to the Cathedral. Repair restavrats_yn_ robot. (nats_onalny znachennya)

Gene p_dryad.

Restavrats_yn_ robot:

Repair restavrats_yn_ robot z rozchishchennya, prosochennya, skr_plennya that shtukaturennya sanats_yny rozchin of tsegla st_n that Butovo ї layings st_n. Rozchishchennya, prosochennya, skr_plennya that shtukaturennya sanats_yny rozchin tseglyany sklep_n, §kh zam_na. Zm_na r_vnya p_dlog z vlashtuvannyam p_dlogovy kanal_v.

Bud_vlya ma є class nasl_dk_v CC2

Repair betonno ї p_dlog prim_shchennya to warehouse Zagalno-bud_veln_ robot:

Vlashtuvannya to basis that pokrittya betonno ї Bud_vl's p_dlog ma є class nasl_dk_v CC1

Bud_vnitstvo zhitlovy budinka z kaplitseyu

Zagalno-bud_veln_ robot:

Zhitlovy budinok.

Zemlyan_ robot.

Vlashtuvannya fundament_v, zb_rny zal_zobetonny konstrukts_y st_n p_dval_v, g_dro_zolyats_yn_ that teplo_zolyats_yn_ the robot, monol_tn_ zal_zobetonn_ the robot on vlashtuvannyu perekritt_v, colon, st_yok, vlashtuvannya bases that pokritt_v p_dlog.

Muruvannya zovn_shn_kh і vnutr_shn_kh konstrukts_y st_n, ukladannya peremichok zb_rny zal_zobetonny, muruvannya tseglyany dimovy pipes, vlashtuvannya zal_zobetonny monol_tny skhod_v, vlashtuvannya konstrukts_y dakha that pokrittya pokr_vl_ z threw cherepits_, vlashtuvannya dakhovy v_kon. Bud_vlya ma є class nasl_dk_v CC2

Gene p_dryad.

Zagalno-bud_veln_ robot:

Kaplitsya

Zemlyan_ robot. Vlashtuvannya fundament_v monol_tny zal_zobetonny, monol_tny zal_zobetonny konstrukts_y colon, skhod_v, perekrittya, muruvannya zovn_shn_kh folding st_n, sklep_n that arches. muruvannya portik_v, eaves drafts, that _nshy decorative konstrukts_y z tsegl keram_chno ї, vlashtuvannya monol_tny zal_zobetonny dome, sklep_n, arches, basic k_leets that pokrittya kupol_v sheets z m_d_.

Vnutr_shn є oporyadzhennya kaplits_ - shtukaturennya that shpaklyuvannya st_n that stel_, vlashtuvannya p_dlog that prokladannya teplo_zolyats_yny to sphere і prokladannya p_dlogovy opalennya Vlashtuvannya hor_v, ustanovlennya v_kon that doors, metalevy konstrukts_y vintovy skhod_v.

Oporyadzhennya zovn_shn є.

Shtukaturennya teplo_zolyats_yny rozchin "Teplover "that

farbuvannya st_n kaplits_.

Vigotovlennya that ustanovlennyadetaly arkh_tekturny to belt on expansion bolt shields that on glue. Oblitsyuvannya to socle z vlashtuvannyam to eaves, ogorodzhuyuch st_n that skhod_v, ustanovlennya metalevy konstrukts_y skhod_v that §kh ogorodzhennya. Vigotovlennya that installation of the metaleft shod hrest. Bud_vlya ma є class nasl_dk_v CC2

Kap_talny repair v_kon train Gene p_dryad.

Zam_na v_kon that Bud_vl's doors ma є class nasl_dk_v CC1

Potochny repair pokr_vl_ zhitlovy budinka

Gene p_dryad

Zam_na of vodost_chny pipes, nast_nny zholob_v, rozbirannya pokr_vl_ z azbestotsementny plates і vlashtuvannya pokrittya z azbestotsementny list_v.

Bud_vlya ma є class nasl_dk_v CC1

Potochny repair pokr_vl_ zhitlovy

Gene p_dryad.

Rozbirannya pokrittya pokr_vl_ z listovo ї stal_, zam_na nast_nny zholob_v, eaves zvis_v, zam_na pryamy lanok of vodost_chny pipes. Ulashtuvannya pokrittya z to professional flooring. Bud_vlya ma є class nasl_dk_v CC1

Kap_talny repair

pokr_vl_ zhitlovy budinka

Gene p_dryad.

Zagalno-bud_veln_ robot:

Rozbirannya pokritt_v pokr_vl_ z hvilyasty azbestotsementny list_v, zam_na derevyano ї konstrukts і ї pokr_vl_, vlashtuvannya new pokrittya z listovo ї stal_ z nast_nny trenches that Bud_vl's zvisam ma є class nasl_dk_v CC1

Potochny repair pokr_vl_ zhitlovy budinka

Gene p_dryad.

Rozbirannya pokr_vl_ z listovo ї stal_ і vlashtuvannya it is new ї pokr_vl_ z zam_na eaves zvis_v. Bud_vlya ma є class nasl_dk_v CC1

Potochny repair m'yako ї pokr_vl_ budinka

Gene p_dryad.

Ulashtuvannya pokr_vl_ rulonno ї by method naplavlennya,

peremuruvannya dimovy kanal_v Bud_vlya ma є class nasl_dk_v CC1

Kap_talny repair pokr_vl_ zhitlovy budinka: v_dnovlennya cherepichno ї pokr_vl_ on zhitlovy budink (l_kv_dats_ya stikh_yny it is dashing) Gene p_dryad.

Rozbirannya pokr_vl_ z cherepits_, rozbirannya lat that І ї vlashtuvannya Vlashtuvannya pokr_vl_ z listovo ї stal_ z nast_nny trenches that zvisam. Repair pazovo ї cherepits_.

Bud_vlya ma є class nasl_dk_v CC1

Kap_talny repair m'yako ї pokr_vl_ budinka Zagalno-bud_veln_ robot:

Ulashtuvannya pokr_vl_ rulonno ї by method naplavlennya,

peremuruvannya dimovy kanal_v Bud_vlya ma є class nasl_dk_v CC1

Potochny repair on v_dnovlennyu shatrovo ї pokr_vl_ on zhitlovy budink Zagalno-bud_veln_ robot:

Rozbirannya pokr_vl_ z azbestotsementny tiles, cherepits_ zam_n zvis_v, ulashtuvannya pokrittya z threw prof_lyu. Bud_vlya ma є class nasl_dk_v CC1

Potochny repair to dakh zhitlovy budinka Gene p_dryad.

Rozbirannya pokr_vl_ z listovo ї stal_ і vlashtuvannya it is new ї pokr_vl_ z zam_na eaves zvis_v. Bud_vlya ma є class nasl_dk_v CC1

Potochny repair doshchovo ї that gospodarsko-pobutovo ї kanal_zats і ї in budinka Zagalno-bud_veln_ robot that zovn_shn_ _nzhenern_ merezh_:

Installation metalokonstrukts_y, prokladannya pol_etilenovy pipes doshchovo ї that pobutovo ї kanal_zats і ї d_ametry 200 mm that 160 mm.

V_dnovlennya pokrittya I will arrange well teritor і ї.

Bud_vlya ma є class nasl_dk_v CC1

Potochny repair pokr_vl_ zhitlovy budinka

Gene p_dryad.

Rozbirannya pokr_vl_ z listovo ї stal_ і vlashtuvannya it is new ї pokr_vl_ z zam_na eaves zvis_v. Bud_vlya ma є class nasl_dk_v CC1

Bud_veln_ the robot on about' ¾kta "of Bud_vnitstvo trade of_snogo to complex" Zemlyan_ robot: znyattya roslinny to sphere to soil, kopannya trenches p_d the base at v_dvat, ushch_lnennya to soil that _n.

Zagalnobud_veln_ robot.

Repair restavrats_yn_ robot Remontn-restavrats_yn_ robot: Restarats_ya hresta, zam_na derev'yany chastin that pokrittya to dome, that _nshy dakh_v churches. Restavrats_ya fasad_v churches. Repair restavrats_yn_ robot derev'yany to framework of dzv_nnitsa і, zam_na pokr_vl_ to dakh dzv_nnits_ z to gont, restavrats_ya kontrfost_v, blagoustr_y teritor і ї.
Rekonstrukts_ya _snuyuchy pasazhirsky to term_nal to the airport Zagalno-bud_veln_ robot: laying okremy d_lyanok tseglyany st_n, demontazhn_ robot, pokr_veln_ robot, zovn_shn є oporyadzhennya, p_dlog
Bud_vnitstvo that p_dklyuchennya chastin gazovo ї merezh і, Zovn_shn_y gazoprov_d: rozroblennya to soil at v_dvat, zasipka of trenches і kotlovan_v bulldozers, ulashtuvannya p_shchano ї to basis p_d the pipeline, ukladannya truboprovod_v _z pol_etilenovy pipes, ulashtuvannya socle to input to the gas pipeline in bud_vl і, ulashtuvannya signalno ї str_chka
Rekonstrukts_ya vodoprov_dny merezh Rozroblennya to soil at v_dvat, ulashtuvannya p_shchano ї to basis p_d the pipeline, ukladannya truboprovod_v _z pol_etilenovy pipes, ustanovlennya zasuvka on pipelines, ulashtuvannya ushch_lneny tramb_vka of p_dstilayucha shchebenevy shar_v, ukladannya steel vodoprov_dny pipes
Bud_vnitstvo new to air terminal Vikonannya oporyadzhuvalny rob_t p_dp_rno ї st_n that ramp
Rekonstrukts_ya _snuyuchy pasazhirsky to term_nal that zovn_shn_kh _nzhenerny merezh to the airport Vlashtuvannya p_dp_rno ї st_n (monol_tn z / p_dp_rna of st_n), vikonannya rob_t on vlashtuvannyu I will arrange well that vodov_dvedennya on teritor і ї kotelno ї, ozelenennya
Rekonstrukts_ya feldshersko-akushersky to point Vikonannya rob_t z muruvannya st_n, derev'yany perekrittya hot-smoked partitions, vlashtuvannya pokr_vl_ z I vodost_chnoit system, p_dlog, elektropostachannya, vodopostachannya, kanal_zats_ya, ozdoblyuvaln_ the robot
Rekonstrukts_ya feldshersko-akushersky to point Vikonannya dismantling rob_t pokr_vl і, perekrittya, vlashtuvannya perekrittya, pokr_vl і, vodopostachannya, elektropostachannya, ozdoblyuvaln_ fasadn_ robot
Bud_vnitstvo koteln_ for teplopostachannya. Zemlyan_ robot, base monol_tn_ z/, muruvannya st_n, partitions, installation z / konstrukts_y, pokr_vlya, p_dlog
Complex earth rob_t on zemeln_y d_lyants_ ploshcheyu 2,5 hectares Ochishchennya teritor і ї v_d pn_v, rozroblennya bulldozer that planuvannya teritor і ї
Installation of 22 pieces brown nabivnikh pal і st_n z to zal_zobeton vzdovzh skh_dno ї mezh_ d_lyanka Installation of the drill stuffed pal, vlashtuvannya to grillage, beams z/, vlashtuvannya st_n z monol_tny to zal_zobeton
Vlashtuvannya p_dp_rno ї st_n z to zal_zobeton vzdovzh p_vdenno ї mezh_ d_lyanka, vzdovzh are expensive that planuvannya zeml_ Zemlyan_ the robot, monol_tn_ the robot on p_dp_rn_y st_n_ on fundamentn_y balts і, vigotovlennya to parapet і vlashtuvannya konstrukts_y to parapet
Vlashtuvannya of st_na z tsegl vzdovzh skh_dno ї mezh_ d_lyanka, vrakhovuyuch rozkh_dn_ mater_at that

mittya tsegl on zak_nchennyu rob_t

G_dro_zolyats_ya, muruvannya konstrukts_y, rozshivka, muruvannya z tsegl
Vertikalne planuvannya zemelno ї d_lyanka p_d to drill Zemlyan_ the robot on vertical planuvannyu zemelno ї d_lyanka
Bud_vnitstvo trade of_snogo to the center Vlashtuvannya pale-yellow to the base, monol_tn_ z / robot, tseglyana laying
Vertikalne planuvannya that drainage teritor і ї Zemlyan_ robot
To Bud_vnitstvo Hram
Blagoustr_y teritor і ї sp_lnota budinka
Bud_vnitstvo of st_na z concrete blok_v that kontrfors_v z metalevy ogorodzhennyam I dovzhinoit 141,6 m / p
Contact the seller
Design of systems of water supply
Design of systems of water supply
Compare0
ClearSelected items: 0