Buy [Copy] Vapnyakov boroshno for rozkislennya grunt_v 40 kg
[Copy] Vapnyakov boroshno for rozkislennya grunt_v 40 kg

[Copy] Vapnyakov boroshno for rozkislennya grunt_v 40 kg

In stock
Price:
90 UAH
Wholesale:
 • 75 UAH/pcs  - from 2500 pcs
Shipping:
Seller
Ukraine, Lvov
(View map)
Technical characteristics
 • BrandДобробуд, ЧП
 • Country of manufactureUkraine
Description

Prick і nav_shcho potr_bno robit vapnuvannya to a _runt?

B_lsh_st ovochevy і sadovy cultures negatively v_dnosyatsya to kisly _runt_v (rn to a nizhcha 5,5), reaguyuch slabky growth і plodonoshennyam. Yakshcho to you d_stalasya zemelna d_lyanka z such reakts і є yu, zanadto zasmuchuvatisya not Warta. Naspravd_ to a _sn є ts_ly clan of Roslin, it is fine to itself pochuvayut on _runt_ z nizky pokaznik of pH, napriklad, a sorrel of Abo of a zhuravlin. Vee you can viroshchuvat on svo§y zeml_ §kh і not robit zayvy rukh_v. In a _nshy vipadk, it will happen you give reakts_yu a _runta to potr_bny pokaznik kislotnost_ (pH 5,6 - 7,3). Zrobiti tse to a prost_sha simple at vikoristann_ it to a method, a yak vapnuvannya to soil.

Vapnuvannya to a _runt - efektivny zas_b p_dvishchennya pH

Zm_st

 • Vapnuvannya - spos_b podolannya nadm_rno ї kislotnost_
 • Yak_ rechovin it is possible vikoristovuvat?
 • Tekhnolog_ya provedennya rob_t
 • Efekt v_d zmenshennya kislotnost_ to soil

Vapnuvannya - spos_b podolannya nadm_rno ї kislotnost_

Turned sour seredovishche uskladnyu є nadkhodzhennya to kor_nnya Roslin such vazhlivy m_kroyelement_v, a yak phosphorus, kal_y, kalts_y, magn_y that _n Such rank nav_t at yak_sny p_dgod_vl_ of a roslin not to an otrim є normal harchuvannya і not to a mozha povnots_nno rozvivatisya. Vnesennya in soil of a vapn of Abo vapnyany dobriv to a p_dvishch є pokaznik of pH, to volume it is active zastosovu¾tsya in s_lsky gospodarstv_ in yakost_ d і є in ї come borotb z kislotn_styu to soil.

Vapnuvannya of a buv є:

 • to the osnoyena (mel_oratiyena)
 • to the povtoyena (to a p_dtrim є)

To Osnovna vapnuvannya є pervinny і to be carried out a spochatka on kisly soil. So a yak vapno ma є vlastiv_st postupovo vimivatisya z to a _runt, in pevny hour neobkh_dno you carry out to the povtoyena vapnuvannya, a yak a kompensa є ts_ vtrat. A yak the rule, a p_dtrima є vapnuvannya carry out kozhn_ 3 - 4 fates on light soil, kozhn_ 4 - 5 rok_v - on seredn_kh, kozhn_ 5 - 6 - on vazhky.

Yak_ rechovin it is possible vikoristovuvat?

For zmenshennya kislotnost_ to soil zastosovuyut nastupn_ izvestsoderzhashchy rechovin:

 • to the vapnena boroshno
 • vapnyakova sum_sh
 • to dolom_tova boroshno
 • to the gashena vapno
 • melena of a kreyd
 • to torf'yan ashes
 • I spoil
 • to derevn ashes

Nayb_lsh populyarny vapnyany dobriva є meleniye vapnyak і to the gashena vapno.

Vapnyana flour - meleniye vapnyak, shcho to m_stit 80 - 100% of SASO3

_nsh_ a dobriva dots_lno zastosovuvat at potreb_ to soil in dodatkovy m_kroyelement. Napriklad, roslin zakrity to soil will regularly demand magn і ї, to that at vapnuvann_ to soil in teplitsyakh zastosovuyut to a dolom_tova boroshno.

Tekhnolog_ya provedennya rob_t

Vapnuvannya kisly _runt_v it is possible you carry out vosen of Abo navesn_ to Roslin's pos_va. At tsyy to the vapnena dobrivo a spochatka rozkidayut r_vnom_rno on poverkhn_ to a _runt, and pot_m zagortayut on a glibina blizko 20 cm. At tsyy vazhlivo dotrimuvatisya r_vnom_rn_st zm_shuvannya a vapna z soil, for tsy ts_ly it is possible for that vikoristovuvat of a t_lka of a podr_bnen of a rechovin, at viglyad_ a boroshna. Yakshcho, prim_ry, the gashena vapno yavlya є breasts r_zny to a rozm_r, for vapnuvannya її potr_bno roztovkt in powder.

Vapnyan dobrivo apply on poverkhnyu a _runta, and pot_m zagortayut on a glibina of 20 cm

K_lk_st brought rechovin lie too long not t_lk v_d stupenya kislotnost і, to a yak neobkh_dno of a podolata, Alya і v_d to type _runt_v. Glinist_ _runt vimagayut great doses of a vapn, por_vnyano z lungs p_shchany Abo mulisty soil. Sl_d of the nobility, shcho a mensha k_lk_st it is recommended ї to a dose of a vikoristovuvata it is possible, and an axis - place perevishchennya sl_d unikat. Nadm_rne vapnuvannya to a prizveda before, shcho a roslina to vtratit zdatn_st zasvoyuvat of a dobriv in povn_y m_r_.

Normie Vnesennya of a vapn for r_zny tip_v _runt_v

Vapnuvannya in domashn_kh umova zruchno you carry out a _runta odnochasno z dobrivy gno¾m. Odnak here є svo ї p_dvodn_ kamen_. On the right in that, shcho such rank it is possible vstupat z an us_ma vapnyany dobriva, kr_m an extinguished vapn, in yak_y m_stitisya §dk_ kalts і є v_ spoluk. A stench enter a h_m_chna reakts_yu z nitrogen, yakiya to znakhoditsya at gno ї, і neytral_zuyut the yoga to a korisn d_yu. At a tsyy vipadk gn_y a peresta є vikonuvat funkts_yu a nitrogen - containing dobriv.

Efekt v_d zmenshennya kislotnost_ to soil

At vapnuvann_ for a rakhunok neytral_zats і ї kislotnost_ zb_lshu¾tsya vm_st kalts_yu in _runt_ і pol_pshuyutsya umov zhitt¾d_yalnost_ korisny m_kroorgan_zm_v, napriklad, bulbochkovy bakter_y. Kor_nnya Roslin otrimuyut mozhliv_st zasvoyuvat nayvazhliv_sh_ m_kroyelement, kr_m that, p_dvishchu¾tsya efektivn_st d і ї m_neralny that organ_chny dobriv. Dodatkovim vlastiv_styu vnesennya in soil dr_bnodispersny izvestsoderzhashchy to a mater_al є a f_zichna pol_pshennya її to structure, p_dvishchennya water - і pov_troproniknost_. Everything tse to permit to your roslina rozvivatisya a povna a m_ra, and to you - otrimuvat horosh_ a vrozh ї!

 

Zastosovu¾tsya

- for zmenshennya kislotnost_ to soil

- for zb_lshennya to a vm_st kalts_yu in _runt_

- for pol_pshennya umov zhitt¾d_yalnost_ korisny m_kroorgan_zm_v

To Vapnyakov sum_sh rozkidat r_vnom_rno on poverkhn_ to a _runt, and pot_m zagornut on a glibina blizko 20 cm.

Contact the seller
[Copy] Vapnyakov boroshno for rozkislennya grunt_v 40 kg
[Copy] Vapnyakov boroshno for rozkislennya grunt_v 40 kg
Shipping method
Compare0
ClearSelected items: 0