Buy Biomutin of 45% - tiamulin powder of 1 kg
Biomutin of 45% - tiamulin powder of 1 kg

Biomutin of 45% - tiamulin powder of 1 kg

In stock
Price:
1662 UAH
Wholesale:
  • 1434 UAH/kg.  - from 100 kg.
Shipping:
Seller
Ukraine, Borispol
(View map)
Description

B_omut_n of 45%
(vodorozchinny powder for an oral zastosuvannya)
1 g to medicine to m_stit a d_yucha to a rechovin:
t_amul_n g_drogen fumarat - 450 mg.

T_amul_n - nap_vsintetichniya antib_otik, yakiya to nalezhit a plevromutil_na to a grupa. Medicine is more active than a prota of grams positive that grams negative m_kroorgan_zm_v (Brachyspira innocens, Brachyspira pilosicoli, Leptospira spp., Clostridium perfringens, Streptococcus spp., Staphyloccocus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria monocytogenes, Pasteurella multocida, Actinomyces pyogenes, Actinobacillus spp., Fusobacterium spp., Klebsiella pneumoniae, Haemophilus spp., Bacteroides spp., Campylobacter coli, Lawsonia intracellularis), and takozh hlam_d_y that m_koplazm (Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyosynoviae, M. hyorhinis, M. bovis that _nsh і).
T_amul_n d і є on 70S ribosomal r_vn і, the osnoyena m_sets to a zv'yazk to znakhoditsya on 50sp_dr_vn і, and the vtoriyena m_sets to a mozhliva in m_stsyakh z' ¾dnannya p_dr_vn_v 50sta 30S. V_n to a galm є synthesis b_lk_v m_krobam, stvoryuyuch b_okh_m_chn_ neaktivn_ _n_ts_ativn_ complex, shcho poperedzhuyut r_st pol_peptidny lantsyug.
Zastosuvannya
L_kuvannya of pigs, hvory on dizenter_yu, and takozh at zakhvoryuvannyakh organ_v dikhannya (a complex resp_ratorny zakhvoryuvan - KRZ, plevropnevmon_ya) that suglob_v, shcho sprichinen_ m_kroorgan_zmam, chutlivy to a t_amul_na.
Sv_yska ptitsya (broiler, young growth of birds і, not knots that nas_dka, _ndik that _ndichata): a prof_laktika that l_kuvannya birds і, it is sick ї on resp_ratorn_ zakhvoryuvannya (HRZ) that alveolyarniya sakkul_t, _nfekts_yny sinusitis: yak_ sprichinen_ M. of gallisepticum, M. synoviae і M. meleagridis
Dozuvannya
Orally z I pitnoit water at doz_ 6 mg t_amul_n g_drogen to a fumarat on 1 kg to Masa of a t_l of a tvarina on Dob Abo of 1 g to medicine on 75 kg to Masa of a t_l of a tvarina on Dob.
For l_kuvannya: a dizenter і ї - a dose become 1 g to medicine on 7,5 l pitno ї Vod shchodobovo protyagy 5-7 d_b; enzootichno ї pnevmon і ї - a dose become 1 g to medicine on 7,5 l pitno ї Vod shchodobovo protyagy 7-10 d_b
. Smoke (a broiler, young growth of birds і, not knots that nas_dka) - orally z I pitnoit water at doz_:
for a prof_laktika hron_chny resp_ratornog ozakhvoryuvannya (HRZ) that alveolar to a sakkul_t, viklikany M. gallisepticum and M. of synoviae,
broiler - 0,0125% - 0,025% to a t_amul_n protyagy 3 d_b pershy tizhnya zhittya, that protyagy 1-2 dob skin 3-4 tizhn_.
Young growth ptits_ - 0,0125% - 0,025% to a t_amul_n protyagy 3 d_b pershy tizhnya zhittya, that protyagy 1-2 dob skin 4-6 tizhn_v.
Not knots that nas_dka - 0,0125% protyagy 3 d_bkozhny 4 tizhn_ z to the laying moment.
for l_kuvannya hron_chny resp_ratornog ozakhvoryuvannya (HRZ) that alveolar to a sakkul_t, sprichineny M. gallisepticum that M. synoviae. - 0,025% to a t_amul_n protyagy 3-5 d_b.
Zalezhno v_d a v_ka of birds і, a dose a t_amul_na of 0,025% z I pitnoit warehouse water є:
kurcha - the odnodeena - 125-150 mg/kg to Masa a t_la.
4-tizhnevy broiler - 30-50 mg/kg to Masa a t_la.
To 10-tizhneva of a kurch of-30-45 mg/kg to Masa t_la.
not knot - 25 mg/kg to Masa a t_la.
_ndiki-orally z I pitnoit water at doz_:
for a prof_laktika _nfekts_yny to sinusitis that alveolar to a sakkul_t, sprichineny M
_ndichata - 0,025% to a t_amul_n protyagy 3 d_b pershy tizhnya zhittya, that 1-3 d_b skin 4-6 tizhn_v;
dorosl_ ptits_ - 0,025% to a t_amul_n protyagy 3-5 d_b skin 4 tizhn_.
for l_kuvannya _nfekts_yny to sinusitis that alveolar to a sakkul_t, sprichineny M. of gallisepticum, M. synoviae that M. Meleagridis - 0,025% t_amul_nuprotyagy 3-5 d_b.
Zalezhno v_d v_k uptitsa і, a dose to a t_amul_n z I pitnoit warehouse water є 0,025%: 1-tizhnevaptitsya-70 mg/kg to Masa t_la; 4 - a tizhneva ptitsya - 50 mg/kg to Masa a t_la; 8 - a tizhneva ptitsya - 25-30 mg/kg to Masa a t_la; 20 - a tizhneva ptitsya - 20 mg/kg of a masit_l.
For prigotuvannya 0,025% to a rozchin to a t_amul_n neobkh_dno to part 2,0 g to medicine on 1 l pitno ї Vod, that in 1 g to medicine on 1 l pitno ї Vod for prigotuvannya 0,0125% to a rozchin.
For prigotuvannya b_lshy about' a ¾ma a rozchina z with water to medicine, a spochatka of a prigotuvata of kontsentrovaniye rozchin, and pot_m to part to neobkh_dno ї kontsentrats і ї. Sv_zh_ rozchin to a t_amul_n z water of a sl_dgotuvata of skin day.
Protipokazannya
P_dvishchena chutliv_st to a t_amul_na. Svinyam that ptits_ not zastosovuvat a product, yak_ m_styat monenzin, narazin chi sal_nom_tsin, shcho to a naymensha 7 d_b to, p_d hour that p_slya l_kuvannya t_amul_ny. Of a prizvesta to pog_rshennya I will become Qie Mozhe zdorov'ya, chi nav_t smert_.
Not zastosovuvat to tvarina _z porushennyam funkts і ї pech_nka.
Zasterezhennya
Zab_y tvarin on m'yaso dozvolya¾tsya through 7 d_b p_slya ostannyy zastosuvannya to medicine. Otriman, to zaznacheny to a term_n, m'yaso util_zuyut Abo zgodovuyut to neproduktivny tvarina, zalezhno v_d a visnovka l_karya veterinarno ї to medicine. Per_od karents і ї for ya¾ts v_dsutn_y.
In okremy vipadka, at pigs, shcho mayut to a b_lsha of 50 kg to Masa a t_la that utrimuyutsya at nenalezhny zoog_g і є n_chny umova, a mozhliva viniknennya to a sverb_zh, pochervon_nnya that nabryak_v at d_lyants_ to the head, promezhin, a stomach. Ts_ show є result nizky r_vnya g_g і є that bezposerednyo pov'yazan_ z I podraznyuyuchoit a shk_ra d і є yu metabol_t_v to a t_amul_n, yak_ m_styatsya in sech_. At such vipadka neobkh_dno of a zupinita zastosuvannya to medicine, promit to a tvarina shk_r water, clear і vistelit tire out. At vazhky zastosovuvata vipadka kalts і є in і, protig_stam_nn_ medicine, kortikostero§d.

Contact the seller
Biomutin of 45% - tiamulin powder of 1 kg
Biomutin of 45% - tiamulin powder of 1 kg
We recommend to see
Shipping method
Compare0
ClearSelected items: 0